Van carrièrestart tot persoonlijke ontwikkeling

De politie is een begrip in de samenleving. Ieder van ons kent de politie wel op de één of de andere manier. Sinds 2001 spreken we trouwens van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus.

Maar wist je ook dit? De politie is een grote werkgever. Stel je even voor:  een bedrijf waar dagdagelijks zo'n 48.000 mensen werken. Zij werken ofwel bij de federale politie ofwel in 1 van de 189 lokale politiekorpsen. Jaarlijks komen meer dan 2000 nieuwe collega's onze rangen versterken! Bovendien werkt de politie in partnerschap met de bevolking, haar overheden en de andere partners in de veiligheidszorg.

Je kunt bij de politie op verschillende niveaus aan de slag, zowel in ‘blauwe' als ondersteunende functies. Niet iedereen bij de politie doet hetzelfde werk. Net als bij ieder ander bedrijf zijn er verschillende functies op verschillende niveaus. Volg maar even met ons mee ...

Bij de korpsen werken:

Uniformfuncties
circa 80% als beroepspolitiefunctionaris (dit noemen we de politieambtenaren van het operationeel kader). Zij dragen meestal een uniform en een wapen.

 

Van solliciteren tot evolueren 

 

Burgerfuncties
 circa 20% werkt in administratieve, ondersteunende en technische functies (dit noemen we de niet-politieambtenaren van het administratief en logistiek kader, ook wel CALog genoemd). Zij dragen geen uniform.
  

Van functiefamilie tot burgerfunctie