Een burgerfunctie in het domein van de administratieve en gespecialiseerde ondersteuning - beschrijving van de job
Een loopbaan in een burgerfunctie bij de politie... wat kan ik hieronder verstaan? 

De politie is meer dan een grote familie van politiemensen met politietaken. Weet dat ongeveer 20% van het personeel van de politie is tewerkgesteld in een burgerfunctie. Zij vervullen administratieve, ondersteunende of technische functies. In het politiejargon spreekt men hen aan als CALog-personeelsleden (<> de politieambtenaren worden, zoals je weet, operationele personeelsleden genoemd). Je kan het verschil ook maken in de kledij. Medewerkers in een burgerfunctie hebben geen uniform. Politiemensen wel, ook al dragen zij dat niet altijd in hun functieuitoefening.

Je treft deze burgerfuncties aan in elk politiekorps, of het nu een lokaal korps of de federale politie is. Natuurlijk heeft elk korps voor zichzelf vastgesteld voor welke functies dergelijke medewerkers kunnen worden ingezet in hun personeelsbestand. Zeg maar, zoals elk bedrijf dat personeel tewerkstelt voor haar kerntaken.

Binnen deze ruime groep van personeelsleden met een burgerfunctie zijn er tal van functies. Als we het heel sterk vereenvoudigen, kun je 4 grote groepen onderscheiden:

  • burgerpersoneelsleden met administratieve en/of ondersteunende gespecialiseerde taken (deze groep wordt ook wel eens benoemd als de burgerfuncties in de administratieve en gespecialiseerde ondersteuning). Verderop op deze pagina hebben we het in het bijzonder over deze groep;
  • burgerpersoneelsleden met uitgesproken logistieke taken (deze groep wordt dan weer benoemd als de burgerfuncties in de logistieke ondersteuning);
  • burgerpersoneelsleden met taken van technische en wetenschappelijke politie (de zogenaamde laboranten met een uitgesproken profiel en functiebeschrijving);
  • tot slot, de medewerkers die een ondersteuning kunnen bieden op basis van hun sterk auditieve waarnemingszin (de blinden en slechtzienden met een specifieke functiebeschrijving binnen de politie).

 

En als we het nu even hebben over de eerste groep: burgerfuncties in de administratieve en gespecialiseerde ondersteuning... waaraan denken we dan?

 

Deze collega's hebben geen enkele politiebevoegdheid.

Deze eerste groep van personeelsleden, als component van het administratief en logistiek kader van de geïntegreerde politie (CALog), bestaat uit niet-politieambtenaren (ook burgerpersoneelsleden genoemd) die in vier niveaus zijn verdeeld: het niveau A, het niveau B, het niveau C en het niveau D. Deze collega's met een burgerfunctie hebben hetzij administratief-ondersteunende taken, hetzij gespecialiseerde ondersteunende taken. Functioneel bekeken (overzicht) kan je ze eveneens toebedelen aan een functiefamilie of functiegroep.