Agent van politie - een objectieve en transparante selectieprocedure

Voor alle politiefuncties, dus ook voor een job als agent van politie, organiseert de politie een objectieve en transparante selectieketting volgens een assessment-centermethode. Dit houdt in dat je als kandidaat een uitvoerige reeks proeven aflegt en dat je telkens voor een proef moet slagen om te kunnen doorstoten naar een volgend stadium.

Deze selectieproeven zijn gespreid over vier dagen in een periode van drie tot zes maanden die volgen op je kandidaatstelling.

De ketting is als volgt opgebouwd:

 

Selectiereglement

Klik hier om het selectiereglement te raadplegen dat van toepassing is vanaf 01/01/2015.

Alvorens te beginnen aan de selectieproeven wordt er aangeraden dit selectiereglement grondig door te nemen!

 

Doorheen het selectieproces wordt eveneens gepeild of je van onberispelijk gedrag bent, d.w.z. dat de politie nagaat of je gedrag wel in overeenstemming is (geweest) met de eisen van een job als politieman of -vrouw. Zo vindt b.v. een onderzoek naar de antecedenten en naar de omgeving plaats.

Het is pas als je twee groene lichten krijgt (op het selectieproces en op de beoordeling van het onberispelijk gedrag), dat je als laureaat kan worden opgelijst op de wervingsreserve. Eens je wordt aangeworven vanuit die lijst door een lokaal politiekorps of een federale directie, kan je worden toegelaten tot de basisopleiding van agent van politie.


Sommige kandidaten-agent van politie kunnen genieten van een vrijstelling in het raam van één of meerdere van deze proeven. Wil je hierover meer weten? Klik hier.