Agent van politie - vacatures

De politie werft ongeveer 1 keer per jaar nieuwe medewerkers voor het kader van agenten van politie aan. Vergewis je ervan dat je, vooraleer te solliciteren, voldoet aan de toelatingsvoorwaarden zoals, onder andere, de vereiste dat je geen houder moet zijn van een diploma van het secundair onderwijs.

Niet iedereen heeft het vereiste profiel om agent van politie te worden. Daarom is het evident dat er, vooraleer de basisopleiding te kunnen aanvatten, welbepaalde selectieproeven plaatsvinden waar eenieder aan moet deelnemen en in slagen.

Deze rekrutering is niet permanent, d.w.z. dat je je slechts op welbepaalde ogenblikken in de loop van het jaar voor dit kader kan kandidaat stellen. Volg het goed op op deze pagina van de website!

Opgelet, van zodra je je inschrijft voor de selectieproeven gaan we ervan uit dat we je snel kunnen uitnodigen voor de eerste selectiedag, waarop je een cognitieve vaardigheidsproef én een functioneel parcours zal afleggen. Schrijf je dus pas in zodra je klaar bent om beide proeven af te leggen.

 

Wilt u verwittigd worden wanneer er vacatures zijn voor agent van politie? Maak dan een jobpolaccount aan of stuur een mailtje naar rekrutering@police.belgium.eu