Niveauproef Oproep tot kandidaat- stelling Inschrijvings- formulier Uiterste inschrijvings- datum Selectie-reglement Geplande examen- periode - begin Geplande examenperiode - einde Geef je onbeschikbaarheids- periode door via e-mail aan
C > Bklik hierAfgesloten 15-01-2018klik hier15-01-2018 28-02-2018 DRP.RecSel.Assessment.SocProm@police.belgium.eu
D > Cklik hierAfgesloten 15-01-2018klik hier01-01-2018 28-02-2018 DRP.RecSel.Assessment.SocProm@police.belgium.eu
C > A en B > Aklik hierAfgesloten 15-01-2018klik hier01-01-2018 28-02-2018 DRP.RecSel.Assessment.SocProm@police.belgium.eu
 

De geïntegreerde politie zal in 2016 vergelijkende examens organiseren met het oog op het afleveren van brevetten die de statutaire CALog-personeelsleden moeten toelaten om via mobiliteit over te gaan naar een hoger niveau.

Om deel te nemen aan deze proeven moeten de kandidaten in het bezit zijn van het vereiste diploma voor de gesolliciteerde functie, of, bij ontstentenis, slagen voor een niveauproef georganiseerd door de directie van de rekrutering en van de selectie. In deze optiek, en voorafgaand aan deze bevorderingsproeven, werden niveauproeven georganiseerd voor de CALog-personeelsleden.

De nadere inlichtingen betreffende de organisatie van niveauproeven en van vergelijkende bevorderingsexamens CALog worden op deze pagina in een overzichtelijke tabel weergegeven. Deze tabel is enkel zichtbaar wanneer een dergelijk examen plaatsvindt.