Inschrijven voor het vergelijkend examen CP --> HCP kan via dit digitaal formulier


Geregeld organiseert de directie van de rekrutering en van de selectie van de politie een vergelijkend examen voor kandidaat-hoofdcommissarissen van politie voor de geïntegreerde politie (m.a.w. voor de korpsen van lokale politie en voor de federale politie) in het raam van de (interne) bevordering in graad (van commissaris of commissaris 1ste klasse naar hoofdcommissaris) binnen hetzelfde kader (officierskader).

Inderdaad, commissarissen van politie en commissarissen 1ste klasse van politie kunnen na zeven jaar dienst in het officierskader deelnemen aan de selectieproeven met het oog op het behalen van het laureaatschap dat toegang verleent tot de promotieopleiding van hoofdcommissaris van politie (Promotieopleiding HCP). De commissaris van politie die na het succesvol beëindigen van deze opleiding het directiebrevet behaalt, kan via de interne mobiliteitsregeling voor een betrekking van hoofdcommissaris van politie solliciteren en zo tot hoger officier in de graad van hoofdcommissaris van politie worden bevorderd.

Deze overgangsexamens worden via diverse media (interne informatiedragers zoals 'Infonieuws' en een officële dienstnota) aangekondigd. Uiteraard vind je de gedetailleerde informatie ook op deze pagina van de website www.jobpol.be terug in een overzichtelijke tabel.

  

Op 15 januari 2018 heeft DRP een infovergadering georganiseerd voor de (potentiele) kandidaten “Directiebrevet” (inschrijvingsperiode tot 02/02/2018).

Klik hier voor de powerpointpresentatie

Indien u bijkomende vragen heeft, kan u ons contacteren op drp.recsel@police.belgium.eu.