Commissaris van politie - vacatures

In beginsel ieder jaar organiseert de directie van de rekrutering en van de selectie van de politie een vergelijkend examen om commissarissen van politie voor de geïntegreerde politie (m.a.w. voor de korpsen van lokale politie en voor de federale politie) aan te werven.

Het betreft de indienstneming van aspirant-commissarissen van politie, houder van een diploma of studiegetuigschrift, noodzakelijk voor de functies die worden vacant verklaard. Dit diploma of studiegetuigschrift moet ten minste gelijkwaardig zijn met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de Rijksbesturen (m.a.w. een masterdiploma).

Deze externe selectie wordt vaak via een specifiek persbericht of specifieke marketingcampagne in de media aangekondigd. Uiteraard vind je, wanneer het plaatsvindt, de gedetailleerde informatie ook op deze website terug.

Kan ik mij nu inschrijven voor dit vergelijkend examen?

Ja, klik hier voor de vacature