De politie: partner in de maatschappelijke veiligheid in België
  De politie als organisatie
 
 
-     
Geïntegreerde politie gestructureerd op 2 niveaus

-     
Structuur en opdrachten van de federale politie

-     
Organisatie en opdrachten van de lokale politie

-     
Geïntegreerde werking

-     
Partners van de politie

 
  De politiezorg in België
 
 
-   
Visie op en basisbegrippen van een excellente politiezorg

-
Basisbegrippen van een excellente politiezorg

-
Gemeenschapsgerichte politiezorg in België

-
Informatiegestuurde politiezorg

-
Optimale bedrijfsvoering

-
Maatschappelijke veiligheid
 
  De politie in waarden en normen 
 
 

Mission statement

-
Visie & waarden

-
Deontologie

-
Integriteit

-
Gelijkheid - Diversiteit

-
Getuigenissen

 
  De rekrutering en de selectie: feiten en cijfers
 
 
-
Activiteitenverslagen

-
Marketingcampagnes

-
Film & foto’s


Statistieken