EEN OVERZICHT VAN VAAK GESTELDE VRAGEN
Onderwerp van de vraag Thema Datum
Hoe lang duurt de opleiding voor inspecteur? Selectie & Assessment 09-04-2014
Kan ik feedback bekomen over mijn prestaties op een selectieproef/test? Hoe kan ik informeren naar mijn selectiedossier? Selectie & Assessment 07-04-2014
Kan ik mij voorbereiden op de selectieproeven? Selectie & Assessment 07-04-2014
Welke criteria worden gehanteerd voor de persoonlijkheidsproef en voor het gesprek met de selectiecommissie? Selectie & Assessment 07-04-2014
Nieuwe toelichtingsfiche betreffende het 7de jaar 'Integrale veiligheid' in het Technisch Secundair Onderwijs, voor wat het luik politie betreft Selectie & Assessment 22-09-2010
Kan ik terzelfdertijd solliciteren voor het agentenkader én het basiskader? Rekrutering 09-09-2009
Wanneer is mijn sollicitatiedossier voor een uniformfunctie volledig en hoe weet ik dat? Rekrutering 09-09-2009
Moet ik al titularis zijn van een rijbewijs om te kunnen solliciteren bij de politie? Rekrutering 09-09-2009
Hoe mag ik gekleed zijn om de selectieproeven af te leggen? Selectie & Assessment 09-09-2009
Wat kan ik doen om de ruiterij (cavalerie) te vervoegen? Loopbaan 09-09-2009
Volgende