Hoofdinspecteur van politie met bijzondere specialisatie - geslaagd of niet geslaagd?
Geslaagd in alle selectieproeven voor hoofdinspecteur van politie met bijzondere specialisatie en geen opmerkingen in het raam van de beoordeling van het onberispelijk gedrag en aangeworden door een lokaal politiekorps of een federale directie?

Gefeliciteerd!

Dan ben je klaar om aan de slag te gaan.

Je zal worden uitgenodigd om je loopbaan aan te vatten met een politieopleiding. Deze opleiding heeft als basiskenmerk dat ze gemeenschappelijk is voor alle politiemensen, ongeacht of ze tot de lokale of de federale politie zullen behoren.

In het politiejargon wordt deze politieopleiding ook wel de basisopleiding genoemd. Tijdens deze basisopleiding ben je aspirant-hoofdinspecteur van politie met bijzondere specialisatie. Je moet voor deze opleiding slagen met het oog op het uitoefenen van een eerste betrekking als hoofdinspecteur van politie met bijzondere specialisatie.

Deze opleiding van 17 maanden wordt gegeven in de Nationale Politieacademie (ANPA) te Brussel. Het is echter mogelijk dat bepaalde onderdelen van de opleiding gegevens worden in één van de Nederlandstalige erkende politiescholen: 

  • de Gewestelijke en intercommunale politieschool te Brussel (GIP);
  • de Provinciale Academie voor Urgentiediensten en Lokale Overheden te Gent-Mendonk (PAULO);
  • de Campus Vesta Politieopleidingen te Antwerpen;
  • het Provinciaal instituut voor vorming en opleiding te Asse (PIVO);
  • de Provincie Limburg Opleiding en Training te Genk (PLOT);
  • de West-Vlaamse Politieschool te Brugge (WPS). 
Ben je niet geslaagd voor het geheel of voor één van de selectieproeven van hoofdinspecteur van politie met bijzondere specialisatie of omdat er fundamentele opmerkingen zijn in het raam van de beoordeling van het onberispelijk gedrag...

... in het eerste geval, kan politieambtenaar worden je ambitie blijven. Je kan immers tot driemaal je kans wagen voor de selectieprocedure in de loop van de volgende jaren.

Er bestaat ook de mogelijkheid aan je zwakke punten te werken door feedback (GPI.FeedbackSelectie@police.belgium.eu) te vragen.

... in het tweede geval kan de directeur van de directie van de rekrutering en van de selectie van mening zijn dat de bezwaren inzake het onberispelijk gedrag zo zwaarwichtig zijn, dat hij de beslissing neemt om je niet toe te laten tot de basisopleiding van hoofdinspecteur van politie. Deze beslissing wordt je per brief meegedeeld.

Tegen deze beslissing kan een beroep worden aangetekend. Op straffe van onontvankelijkheid moet dit beroep, bij een ter post aangetekende brief, worden ingediend bij de Minister van binnenlandse zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Directie Politiebeheer, Waterloolaan 76, 1000 BRUSSEL en dit binnen de zestien dagen na de kennisgeving van de beslissing.