Hoofdinspecteur van politie met bijzondere specialisatie - een objectieve en transparante selectieprocedure

Voor alle politiefuncties, dus ook voor een job als hoofdinspecteur van politie met bijzondere specialisatie, organiseert de politie een objectieve en transparante selectieketting volgens een assessment-centermethode. Dit houdt in dat je als kandidaat een uitvoerige reeks proeven aflegt en dat je telkens voor een proef moet slagen om te kunnen doorstoten naar een volgend stadium. Deze selectieproeven zijn gespreid over vier dagen in een periode van drie tot zes maanden die volgen op je kandidaatstelling.

De selectieketting voor dit middenkader met bijzondere specialisatie vertoont een bijzonderheid: de laureaten van de selectieprocedure worden opgelijst in een wervingsreserve. De korpsen van lokale politie en de directies van de federale politie, die op een gegeven ogenblik behoefte hebben aan een hoofdinspecteur met bijzondere specialisatie, consulteren deze reserve en nodigen de opgelijste laureaten uit voor een deelneming aan een eigen selectieketting om de meest geschikte eindlaureaat te kunnen bepalen en in dienst te nemen. M.a.w. als je kandideert voor dit middenkader met bijzondere specialisatie moet je niet alleen slagen voor selectieproeven, je moet ook worden aangeworven door een lokaal politiekorps of federale directie om nadien tot de basisopleiding te worden toegelaten.

De ketting is als volgt opgebouwd:

Doorheen het selectieproces wordt eveneens gepeild of je van onberispelijk gedrag bent, d.w.z. dat de politie nagaat of je gedrag wel in overeenstemming is (geweest) met de eisen van een job als politieman of -vrouw. Zo vindt b.v. een onderzoek naar de antecedenten en naar de omgeving plaats.


OPGELET - Nieuw selectiereglement vanaf 01/01/2015

Klik hier om het selectiereglement te raadplegen dat van toepassing is sinds 01/01/2015.

 

Het is pas als je twee groene lichten krijgt (op het selectieproces en op de beoordeling van het onberispelijk gedrag), dat je als laureaat kan worden opgelijst op de wervingsreserve. Eens je wordt aangeworven vanuit die lijst door een lokaal politiekorps of een federale directie, kan je worden toegelaten tot de basisopleiding van hoofdinspecteur van politie met bijzondere specialisatie.

Sommige kandidaten-hoofdinspecteur van politie met bijzondere specialisatie kunnen genieten van een vrijstelling in het raam van één of meerdere van deze proeven. Wil je hierover meer weten? Klik hier.