Hoofdinspecteur van politie met bijzondere specialisatie - beschrijving van de functie

Het operationeel kader van de geïntegreerde politie bestaat uit politieambtenaren die traditioneel in drie kaders zijn verdeeld: het basiskader, het middenkader en het officierskader. Deze politieambtenaren zijn bevoegd voor de uitoefening van opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie. Het operationeel kader kan bovendien een kader van agenten van politie omvatten. De personeelsleden van dat kader worden agenten van politie genoemd. Ze zijn geen politieambtenaren, maar hebben wel een beperkte politiebevoegdheid.  

Deze indeling is gebaseerd op verschillen op het vlak van bekwaamheden, verantwoordelijkheden, de aard en complexiteit van de uit te voeren opdrachten. Zeg maar: "De juiste persoon op de juiste plaats". Deze verschillende kaders zijn toegankelijk voor personen van Belgische nationaliteit die voldoen aan de verschillende selectiecriteria voor elk kader.

De politieambtenaren van het middenkader zijn hetzij hoofdinspecteurs van politie, hetzij hoofdinspecteurs van politie met bijzondere specialisatie. Voor deze laatste categorie spreekt men in de politie ook van het 'gespecialiseerd middenkader (GMK)'. Daar waar je hoofdinspecteur wordt via een intern promotie-examen dat voor de inspecteurs van politie wordt georganiseerd (interne selectie), word je voor het gespecialiseerd middenkader op basis van diploma en vanuit de 'markt' gerekruteerd (externe selectie). Geen voorafgaande ervaring of loopbaan bij de politie nodig!

Deze personeelsleden hebben een volle politiebevoegdheid en hebben ook leidinggevende taken. Ze nemen immers de aansturing van inspecteurs en agenten van politie op zich in kleinere teams of entiteiten. Logisch dus dat het competentiemodel voor de hoofdinspecteurs ook competenties in het managen van mensen zal omvatten.

Taakgericht zullen van de politieambtenaren van het middenkader ook hogere competenties worden verwacht. Vandaar dat het halen van doelstellingen of het leiden van teams of entiteiten in het raam van een projectmatige of beleidsmatige aanpak van fenomenen een werkelijkheid kan zijn.

Als hoofdinspecteur van politie (al dan niet met specialisatie) kan je in elk politiekorps aan de slag, of het nu één van de 189 korpsen van lokale politie of het korps van de federale politie betreft.

In het kader van de publicatie 2016 om hoofdinspecteurs met bijzondere specialisatie ICT en islamoloog aan te werven was een infosessie georganiseerd op 28 mei 2016. Gelieve hierbij willen vinden de inhoud van deze infosessie :

- Deel Selectie : druk hier

- Opleidingstraject : druk hier

- Inhoud van de job HINP met bijzondere specialisatie islamoloog : 
   druk hier

- Vragen over de job van HINP met bijzondere specialisatie ICT :

Bijkomende inlichtingen omtrent het takenpakket kunt u steeds bekomen bij één van volgende personen:

  • COENRAETS Walter - 02 743 73 32 (FCCU)
  • VAN DEN BERGHE Johan - 03 217 82 41 (RCCU Antwerpen)
  • BOGAERT Joachim - 02 223 95 23 (RCCU Brussel)
  • VAN DER BIEST Wim - 09 237 15 09 (RCCU Gent)