Via deze link kan het adviesformulier in WORD-versie gedownload worden. Dit formulier moet zo snel mogelijk ingevuld teruggestuurd worden naar DPRS en dit voor de aanvang van de persoonlijkheidsproeven

 

Ieder jaar organiseert de dienst rekrutering en selectie van de politie een vergelijkend examen voor aspirant-hoofdinspecteurs van politie voor de geïntegreerde politie (m.a.w. voor de korpsen van lokale politie en voor de federale politie) in het raam van de (interne) bevordering (van inspecteurs van politie) door overgang naar een hoger kader (het middenkader).

Inderdaad, inspecteurs van politie kunnen na zes jaar dienst en mits een gunstige persoonlijke evaluatie deelnemen aan de selectieproeven van het middenkader (dit kader wordt hoofdzakelijk samengesteld via interne bevorderingen) wanneer zij slagen in een overgangsproef. Op die manier kunnen zij bevorderen tot hoofdinspecteur van politie.

Deze overgangsexamens worden via diverse media (www.polsupport.be, interne informatiedragers zoals 'Infonieuws' en een officële dienstnota) aangekondigd. Uiteraard vind je de gedetailleerde informatie ook op deze pagina van de website www.jobpol.be terug in een overzichtelijke tabel. Deze tabel is enkel zichtbaar wanneer een dergelijk examen plaatsvindt.

Heb je interesse voor deze interne promotie van inspecteur naar hoofdinspecteur van politie, dan kan je je gratis inschrijven door gebruik te maken van een inschrijvingsformulier. Als je het formulier niet kan binnenhalen, kan je het ook aanvragen op dit gratis telefoonnummer van het JOBINFO-punt: 0800 99 404. Dit formulier vul je vervolgens manueel in. Van zodra het is ingevuld, kan het op twee manieren worden bezorgd aan de dienst rekrutering en selectie van de politie:

Het inschrijvingsdossier is terug te sturen vóór 01 maart 2018 naar :
  • Via mail naar GPI.RecSel.SocProm@police.belgium.eu
  • Per post naar :

FEDERALE POLITIE - Dienst Rekrutering en Selectie
Interne kandidatuur: HOOFDINSPECTEUR (Middenkader)
Kroonlaan, 145A
1050 BRUSSEL

GPI.RecSel.SocProm@police.belgium.eu
Of

  • FEDERALE POLITIE - Dienst Rekrutering en Selectie
Interne kandidatuur: HOOFDINSPECTEUR (Middenkader)
Kroonlaan, 145A
1050 BRUSSEL

Bijkomende inlichtingen kunnen worden bekomen bij Ruud Walgraef (Tel. 02 642 77 80).

Voor alle informatie van een andere orde (opleiding, statuut, ...) kan men steeds contact opnemen met het Call-center CGC op het gratis telefoonnummer 0800 99 271.

 

Via deze link kan het selectiereglement gedownload worden


Download hier de powerpointpresentatie van de infosessie