Inspecteur van politie - geslaagd of niet geslaagd?
Geslaagd in alle selectieproeven voor inspecteur van politie en geen opmerkingen in het raam van de beoordeling van het onberispelijk gedrag?

 

Gefeliciteerd! Dan ben je klaar om aan de slag te gaan.

Je zal worden uitgenodigd om je loopbaan aan te vatten met een politieopleiding. Deze opleiding heeft als basiskenmerk dat ze gemeenschappelijk is voor alle politiemensen, ongeacht of ze tot de lokale of de federale politie zullen behoren. In het politiejargon wordt deze politieopleiding ook wel de basisopleiding genoemd.

Tijdens deze basisopleiding ben je aspirant-inspecteur van politie. Je moet voor deze opleiding slagen met het oog op het uitoefenen van een eerste betrekking als inspecteur van politie.

Jaarlijks start er minstens 1 dergelijke basisopleiding in één of meerdere politiescholen. Je kan de basisopleiding volgen aan één van de Nederlandstalige erkende politiescholen:

  • de Gewestelijke en intercommunale politieschool te Brussel (GIP);
  • de Provinciale Academie voor Urgentiediensten en Lokale Overheden te Gent-Mendonk (PAULO);
  • de Campus Vesta Politieopleidingen te Antwerpen;
  • het Provinciaal instituut voor vorming en opleiding te Asse (PIVO);
  • de Provincie Limburg Opleiding en Training te Genk (PLOT);
  • de West-Vlaamse Politieschool te Zedelgem (WPS).

 

NIEUW - keuzeformulier instapmoment 2018: de laureaten van het selectieproces die een brief ontvingen om hun keuze uit te drukken, kunnen hun voorkeur via een elektronisch formulier insturen door hier te klikken.

 

Ben je niet geslaagd voor het geheel of voor één van de selectieproeven van inspecteur van politie of omdat er fundamentele opmerkingen zijn in het raam van de beoordeling van het onberispelijk gedrag... 

 

... in het eerste geval, kan politieambtenaar worden je ambitie blijven. Je kan immers tot driemaal je kans wagen voor de selectieprocedure in de loop van de volgende jaren.

Er bestaat ook de mogelijkheid aan je zwakke punten te werken door feedback (GPI.FeedbackSelectie@police.belgium.eu) te vragen.

... in het tweede geval kan het diensthoofd van de dienst Rekrutering en Selectie van mening zijn dat de bezwaren inzake het onberispelijk gedrag zo zwaarwichtig zijn, dat hij de beslissing neemt om je niet toe te laten tot de basisopleiding van inspecteur van politie. Deze beslissing wordt je per brief meegedeeld.

Tegen deze beslissing kan een beroep worden aangetekend. Op straffe van onontvankelijkheid moet dit beroep, bij een ter post aangetekende brief, worden ingediend bij de Minister van binnenlandse zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Directie Politiebeheer, Waterloolaan 76, 1000 BRUSSEL en dit binnen de zestien dagen na de kennisgeving van de beslissing.


Terug naar de selectieprocedure van inspecteur