Inspecteur van politie - vacatures en inschrijvingsformulieren

De politie werft voortdurend nieuwe medewerkers voor het basiskader aan. Vergewis je ervan dat je, vooraleer te solliciteren, voldoet aan de toelatingsvoorwaarden zoals, onder andere, de vereiste dat je houder van een diploma van het secundair onderwijs (of gelijkgesteld) of laatstejaarsstudent moet zijn.

Niet iedereen heeft het vereiste profiel om politieambtenaar te worden. Daarom is het evident dat er, vooraleer de basisopleiding te kunnen aanvatten, welbepaalde selectieproeven plaatsvinden waar eenieder aan moet deelnemen en in slagen.

Deze rekrutering is permanent, d.w.z. dat je je op elk ogenblik in de loop van het jaar voor dit kader kan kandidaat stellen. Een buitenkans!

Inspecteur van politie - vacatures

Het inschrijvingsformulier kan je hier downloaden. Opgelet, van zodra je je inschrijft voor de selectieproeven gaan we ervan uit dat we je snel kunnen uitnodigen voor de eerste selectiedag, waarop je een cognitieve vaardigheidsproef én een functioneel parcours zal afleggen. Schrijf je dus pas in zodra je klaar bent om beide proeven af te leggen.

Als student van het 7de jaar 'Integrale Veiligheid' in het technisch secundair onderwijs beschik je over een eigen inschrijvingsformulier om te kandideren voor het basiskader van de politie. Je kan het hier downloaden. Opgelet: iemand die geen student 7de jaar 'Integrale Veiligheid' is, mag dit formulier niet gebruiken om te kandideren.


Op 19 januari 2016 is de lokale politie Antwerpen een bijzondere wervingscampagne 'Wij hebben jou nodig' gestart. Wil je hierover meer vernemen, klik hier. Je kan ook surfen naar www.wijhebbenjounodig.be