Een burgerfunctie in het domein van de technische en wetenschappelijke politie - een objectieve en transparante selectieprocedure

Voor alle burgerfuncties, dus ook voor een job als laborant in het domein van de technische en wetenschappelijke politie, organiseert de politie een objectieve en transparante selectieketting. Dit houdt in dat je als kandidaat een uitvoerige reeks proeven aflegt en dat je telkens voor een proef moet slagen om te kunnen doorstoten naar een volgend stadium. Deze selectieproeven, vijf in totaal, zijn gespreid over een periode van zes maanden die volgen op je kandidaatstelling. 

De ketting is als volgt opgebouwd:

Deze proeven worden centraal bij de directie van de rekrutering en van de selectie te Etterbeek georganiseerd. De resultaten voor de proeven worden uitsluitend schriftelijk meegedeeld.

Doorheen het selectieproces wordt eveneens gepeild of je van onberispelijk gedrag bent, d.w.z. dat de politie nagaat of je gedrag wel in overeenstemming is (geweest) met de eisen van een burgerfunctie binnen de politie. Zo kan b.v. een onderzoek naar de antecedenten en naar de omgeving plaatsvinden.

Het is pas als je twee groene lichten krijgt (op het selectieproces en op de beoordeling van het onberispelijk gedrag), dat je kan worden toegelaten tot een functie van laborant in de domein van de technische en wetenschappelijke politie.

 

Sommige kandidaten kunnen genieten van een vrijstelling in het raam van één of meerdere van deze proeven. Wil je hierover meer weten? Klik hier. 

Inlichtingen over de planning van de proeven kunnen worden bekomen bij Mevr. Silvy Coppens - Tel. 02 644 83 35.