Een burgerfunctie in het domein van de logistieke ondersteuning - competentiemodel

De burgerfuncties in de logistieke ondersteuning worden ondergebracht in 4 niveaus (A, B, C & D).

Voor elk niveau is een competentiemodel met kerncompetenties uitgewerkt.

Je kan hier deze modellen raadplegen: