Een burgerfunctie in het domein van de logistieke ondersteuning - beschrijving van de job
Een loopbaan in een burgerfunctie bij de politie... wat kan ik hieronder verstaan? 

De politie is meer dan een grote familie van politiemensen met politietaken. Weet dat ongeveer 20% van het personeel van de politie is tewerkgesteld in een burgerfunctie. Zij vervullen administratieve, ondersteunende of technische functies. In het politiejargon spreekt men hen aan als CALog-personeelsleden (<> de politieambtenaren worden, zoals je weet, operationele personeelsleden genoemd). Je kan het verschil ook maken in de kledij. Medewerkers in een burgerfunctie hebben geen uniform. Politiemensen wel, ook al dragen zij dat niet altijd in hun functieuitoefening.

Je treft deze burgerfuncties aan in elk politiekorps, of het nu een lokaal korps of de federale politie is. Natuurlijk heeft elk korps voor zichzelf vastgesteld voor welke functies dergelijke medewerkers kunnen worden ingezet in hun personeelsbestand. Zeg maar, zoals elk bedrijf dat personeel tewerkstelt voor haar kerntaken.

Binnen deze ruime groep van personeelsleden met een burgerfunctie zijn er tal van functies. Als we het heel sterk vereenvoudigen, kun je 4 grote groepen onderscheiden:

 • burgerpersoneelsleden met administratieve en/of ondersteunende gespecialiseerde taken (deze groep wordt ook wel eens benoemd als de burgerfuncties in de administratieve en gespecialiseerde ondersteuning);
 • burgerpersoneelsleden met uitgesproken logistieke taken (deze groep wordt dan weer benoemd als de burgerfuncties in de logistieke ondersteuning). Verderop in deze pagina hebben we het in detail over dit logistiek kader;
 • burgerpersoneelsleden met taken van technische en wetenschappelijke politie (de zogenaamde laboranten met een uitgesproken profiel en functiebeschrijving);
 • tot slot, de medewerkers die een ondersteuning kunnen bieden op basis van hun sterk auditieve waarnemingszin (de blinden en slechtzienden met een specifieke functiebeschrijving binnen de politie).

 

En als we het nu even hebben over de tweede groep: burgerfuncties in de logistieke ondersteuning ... waaraan denken we dan?

Het logistiek kader, als component van het administratief en logistiek kader van de geïntegreerde politie (CALog), bestaat uit niet-politieambtenaren (ook wel burgerpersoneelsleden genoemd). Deze 'logistieke' collega's hebben geen enkele politiebevoegdheid, wel een bijzondere technische kennis die hen toelaat (gespecialiseerde) logistieke opdrachten of werken die moeten beantwoorden aan veiligheidsvereisten eigen aan de politie uit te voeren.

Ze kunnen in vier niveaus worden ondergebracht: het niveau A, het niveau B, het niveau C en het niveau D. Functioneel bekeken kan je ze eveneens toebedelen aan een functiefamilie of functiegroep (logistiek, economaat & technische steun (zie overzicht)). 

Gouden handen...... ook bij de federale politie zijn ze top!

Gespecialiseerde logistiek in 10 logistieke centra, verspreid over het land. Geen seriewerk maar de basiskennis van op de schoolbanken samen met collega's elke dag opnieuw verruimen in opdrachten die creativiteit en verbeelding op de proef stellen. Dit is het motto dat de logistieke steundiensten van de federale politie nu reeds 7 jaar met succes toepassen.

Met een jaarlijkse instroom van een 150 nieuwe vaklui zet de logistiek van de politie zich op de kaart. Gouden handen noemen we het, met een gedegen logistieke basiskennis en met honger om specifieke kennis te verwerven waarvoor op de markt geen opleiding voorhanden is.

De logistieke steundiensten hebben zich gespecialiseerd in het zelf vervaardigen en zelf aanpassen van materialen en producten. Op dit ogenblik staan circa 730 gemotiveerde collega's in voor het gespecialiseerd onderhoud van uitzonderlijke politievoertuigen, het ombouwen van een bestelwagen tot een rijdende werkplaats, het inbouwen van een radar in een flitswagen of zelfs het ontwerpen van een nieuwe celdeur. Niets is onmogelijk!

Vertaald naar logistieke domeinen en beroepen (gevraagde technische kennis) prijzen de logistieke steundiensten zich o.a. als volgt in de markt:

Logistiek domein 

Gevraagde technische kennis 

inzake voertuigen  voertuigherstellers (mechaniekers), plaatslagers 
 • het onderhoud: mechaniek en koetswerk op alle types voertuigen en tweewielers
 • het markeren (striping): het aanbrengen van de markering volgens de wettelijke voorschriften op alle types voertuigen
 • het inrichten en aanpassen in het raam van politieopdrachten, meubilair, tussenschotten en verlichting, ...
 • het bepantseren van deuren
 • verhuur van politievoertuigen aan korpsen van lokale politie
 • installatie, onderhoud en klaarmaken voor periodieke ijking van toestellen die snelheidsmeting toelaten
 • wat de boten betreft, interieurinrichting, onderhoud en herstelling van romp en motor 
 
inzake wapens  wapenherstellers 
 • aanpassing, onderhoud of vernietiging van politiewapens en van privéwapens, neergelegd bij een politiedienst 
 
inzake fabricage van specifiek materieel  lederbewerkers, metaalbewerkers, zetelstoffeerders 
 • het betreft materieel dat onbeschikbaar is in de handel. Voorbeelden hiervan zijn o.a. bepaalde lederartikelen, mobiele cellen 
 
inzake drukwerken (drukkerij)  drukkers, operators pre-press, sorteerders 
 • het drukken van standaarddocumenten en maatdrukwerk 
 
inzake technische expertise  medewerkers, gekwalificeerd in het uitvoeren van technische expertises 
 • het uitvoeren van technische expertises met betrekking tot technische materie in het raam van de aankoop van materieel en de politiewerking 
 
inzake het afkeuren van politiematerieel   
 • het vernietigen of onbruikbaar maken van de munitie, de hulzen, de kogelwerende vesten, de helmen, de voertuigbepantsering, de gepantserde ruiten, de archieven, ...
 
inzake gecentraliseerde aankoop en verdeling   
 • het aankopen en verdelen van meubilair en bureelbenodigdheden, informatica- en audiovisueel materieel, vervangingsstukken voor de voertuigen, kledij, ...