De politie als organisatie

Kandideren voor een betrekking bij de politie houdt in dat de sollicitant kennis heeft van de instelling of organisatie waarvoor hij/zij solliciteert. De politie heeft belangrijke veranderingen ondergaan sinds de politiehervorming van 2001-2002 en niet in het minst op het vlak van haar structuur en opdrachten.

Vandaar dat elke sollicitant voor een betrekking bij de politie, of het nu gaat om een politiefunctie of niet, zich best de vraag stelt:

 

"Ken ik de politieorganisatie van vandaag en kan ik mij in deze organisatiestructuur en opdrachten terugvinden?"

 

De diverse onderdelen van "de politie als organisatie" zullen de sollicitant een antwoord bieden op deze kernvraag. Het volstaat te navigeren naar de in het linkernavigatiemenu aangehaalde informatie-items.