De geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus

De Belgische politieorganisatie is geënt op twee politieniveaus, namelijk dat van de lokale politie en dat van de federale politie.

Beide niveaus functioneren autonoom en zijn elk afhankelijk van hun eigen overheden, maar er bestaan verschillende verbindingsmechanismen om op een geïntegreerde manier te werken.

Vandaar dat er sprake is van een geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. Zij is opgericht bij de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

De wettelijke basis van het politiewerk staat omschreven in de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.


Je kan de wetteksten betreffende de organisatie en de werking van de politie terugvinden op de website van het Politioneel documentatie- en kenniscentrum van de federale politie: www.poldoc.be