De geïntegreerde werking

De federale politie en de lokale politie werken dan wel autonoom, ze werken ook nauw samen met elkaar (op het vlak van gemeenschappelijke informatie-uitwisseling, wederzijdse hulp en steun, ...) en zijn complementair. Samen verstrekken ze de geïntegreerde politiezorg. Een goede politiezorg verzekeren is enkel mogelijk mits een kwaliteitsvolle bijdrage van de ondersteunende diensten. Steun op maat verhoogt tevens de tevredenheid van de afnemers.

Om het geïntegreerde karakter te benadrukken:

  • een nationaal veiligheidsplan, waarin de krijtlijnen van de politionele opdrachten worden uiteengezet en de prioriteiten worden vastgelegd, en waarmee rekening wordt gehouden bij het opstellen van de zonale veiligheidsplannen;
  • een gemeenschappelijke rekrutering, selectie en opleiding;
  • een gemeenschappelijk statuut (dezelfde regels gelden inzake bevordering, evaluatie, bezoldiging, tucht, sociale en syndicale rechten, pensioen, ...);
  • de principiële toegankelijkheid van alle betrekkingen voor alle personeelsleden die aan dezelfde voorwaarden voldoen (mobiliteit);
  • gemeenschappelijke werkingsprincipes, waarden en deontologie;
  • één Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) voor de operationele politionele informatie;
  • 13 Informatie- en communicatiediensten van het arrondissement (SICAD) die de vroegere arrondissementele informatiekruispunten (AIK) en de provinciale communicatie- en informatiecentra (CIC) verenigen, en zorgen voor de uitwisseling van de operationele informatie tussen de politiediensten, het beantwoorden van de noodoproepen en de dispatching van de politieploegen op het terrein;
  • één digitaal radionetwerk (ASTRID) voor alle politiediensten en de hulp- en veiligheidsdiensten.