De politiezorg in België

Kandideren voor een betrekking bij de politie houdt in dat de sollicitant kennis heeft van de zorg die de politie wenst te bieden aan de samenleving.

De keuze voor een politiezorg die uitgaat van een gemeenschapsgerichte politiezorg (community policingmodel) en niet louter van een crime fightingmodel vereist immers ingrijpende veranderingen in de rol die van de personeelsleden van de politie wordt gevraagd. Denken we maar aan de rol van de eerstelijns-politieambtenaar en de vaardigheden en verantwoordelijkheden die van hem/haar worden gevraagd.

Vandaar dat elke sollicitant voor een betrekking bij de politie, of het nu gaat om een politiefunctie of niet, zich best de vraag stelt:

 

"Wil ik en zal ik in staat zijn uitdrukking te geven aan de politiezorg die de politie in het raam van de maatschappelijke veiligheid in de samenleving wenst aan te bieden ?"

 

De diverse onderdelen van "de politiezorg in België" zullen de sollicitant een antwoord bieden op deze kernvraag. Het volstaat te navigeren naar de in het linkernavigatiemenu aangehaalde informatie-items.