Het basisbegrip 'informatiegestuurde politiezorg' (IGPZ)

De politie is een informatieverwerkende organisatie en ze besteedt daarom een bijzondere aandacht aan de manier waarop ze met informatie omgaat. In het buitenland is 'Intelligence Led Policing (ILP)' ontwikkeld. De Belgische politie verkiest het basisbegrip 'informatiegestuurde politiezorg'. Alle politiemensen zijn met 'informatie' bezig. Sommigen op het niveau van de inzameling ervan, anderen dan weer verwerken de ingezamelde informatie tot 'intelligence'. Het is tot slot de bedoeling dat die 'intelligence' ter beschikking wordt gesteld.

Onder 'informatiegestuurde politiezorg' (IGPZ) verstaan we "de voortdurende zorg van de geïntegreerde politiedienst om op basis van informatie over onveiligheid, leefbaarheid, criminaliteit en over de politiewerking (ervaringen en vaardigheden), de organisatie strategisch, tactisch en operationeel aan te sturen."

IGPZ is in de metafoor de tweede fundering waarop het huis van de excellente politiezorg wordt gebouwd.

 

 

De 5 kenmerken van de informatiegestuurde politiezorg
 

 

De informatiegestuurde politiezorg steunt op vijf kenmerken.