Het basisbegrip 'maatschappelijke veiligheid'

Het basisbegrip 'maatschappelijke veiligheid' (MV) is gebaseerd op de overtuiging dat veiligheid pas ontstaat door, enerzijds, een allesomvattende aanpak waarbij veiligheid, leefbaarheid en criminaliteit vanuit diverse elkaar aanvullende invalshoeken worden benaderd, en, anderzijds, door de gezamenlijke werking van alle mogelijke belanghebbenden (de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, de bevolking, de veiligheids- en politiediensten, de bedrijven, de organisaties, de instellingen, de media, ...) die in het netwerk van de maatschappelijke veiligheid een rol (kunnen) spelen.

De koepel van de maatschappelijke veiligheid

 

Dergelijk maatschappelijk veiligheidsbeleid, dat gericht is op de noden en behoeften, wordt beschreven in een veiligheidsplan. Het allesomvattende en gezamenlijke karakter van een dergelijk plan maakt dat de invulling ervan ruimer is dan een louter politionele. Onder de verantwoordelijkheid van de bestuurlijke overheid wordt het een plan van het bestuur, dat alle beleidsdomeinen, ook dat van de politie, transversaal doorsnijdt.

Onder de koepel van de 'maatschappelijke veiligheid' operationaliseert de politie haar bijdrage via de 'gemeenschapsgerichte politiezorg', de 'informatiegestuurde politiezorg' en een 'optimale bedrijfsvoering'. Het doel van de geïntegreerde politie is het leveren van een 'excellente politiezorg'. Dit is haar politiespecifieke bijdrage tot maatschappelijke veiligheid.