De rekrutering en de selectie: feiten en cijfers

De rekrutering en selectie van toekomstige personeelsleden van de politie is toevertrouwd aan een entiteit van de federale politie. Het is de dienst Rekrutering en Selectie.

Rekruteren en selecteren is geen natte vingerwerk. De voorafgaande luiken met kernvragen voor de sollicitanten hebben je hiervan ongetwijfeld al overtuigd.

Dit onderdeel van onze site wenst je te duiden welke initiatieven door deze dienst worden genomen om de doelstellingen van de politie, kwantitatief (aantal sollicitanten en aantal geslaagden die de diverse opleidingen/promoties kunnen aanvatten) en kwalitatief (bereiken we de kandidaten met het meeste potentieel om de competenties die van de personeelsleden van de politie van vandaag en morgen worden verwacht, in te zetten voor een zichtbare beleving en uitvoering van de gekozen politiezorg in België) jaarlijks te bereiken. 

De diverse onderdelen van "de rekrutering en de selectie: feiten en cijfers" geven de sollicitant en de geïnteresseerde lezer een antwoord van de feiten. Het volstaat te navigeren naar de in het linkernavigatiemenu aangehaalde informatie-items.