De politie in waarden en normen

Kandideren voor een betrekking bij de politie houdt in dat de sollicitant kennis heeft van de basisbeginselen naar waarden waarvoor de politie wenst te staan in haar relatie en optreden ten aanzien van haar interne en externe partners.

Net zoals gebruikelijk is binnen de bedrijfswereld heeft ook de politie een missie en kernwaarden die de verwezenlijking van deze missie begeleiden en ondersteunen.

Maar er is meer. De politie wil steeds nadrukkelijker uiting geven van het belang dat zij hecht aan deontologie en integriteit. Recente initiatieven en behaalde mijlpalen op deze vlakken geven uiting van deze wil.

Het behalen van het label 'gelijkheid - diversiteit' is het derde luik van de evolutie van de politie naar een democratische politiezorg met oog voor alle mensen.

Vandaar dat elke sollicitant voor een betrekking bij de politie, of het nu gaat om een politiefunctie of niet, zich best de vraag stelt:


"Sta ik samen met mijn toekomstige collega's achter deze fundamentele keuzes die de politie in haar dagdagelijks optreden wenst te benadrukken en te belichamen?"

 

De diverse onderdelen van "de politie in waarden en normen" zullen de sollicitant een antwoord bieden op deze kernvraag. Het volstaat te navigeren naar de in het linkernavigatiemenu aangehaalde informatie-items.

 

Terug naar de selectieprocedure van inspecteur