Werken voor een instelling die zich inzet voor gelijkheid en diversiteit

Als lid van de politie, of je nu in een uniform- of burgerfunctie wordt tewerkgesteld, ben je voor alles een burger die ten dienste staat van de maatschappij waarin iedereen verschillend is.

De diversiteit die deze maatschappij kenmerkt, is steeds zichtbaar en komt voortdurend tot uiting, zowel op individueel als op collectief vlak. Deze diversiteit, waarmee een personeelslid van de politie rekening moet houden, weerspiegelt zich in velerlei personen: mannen en vrouwen, met verschillende huidskleur en van diverse afkomst, hetero- en homoseksuelen, validen en andersvaliden, jongeren, ouderen, mensen met verschillende levensbeschouwingen en geloofsovertuigingen, ...

Deze diversiteit is een grote rijkdom maar kan eveneens een bron van discriminatie zijn tussen zowel personeelsleden van de politie als tussen burgers. In dit domein zijn wetten en richtlijnen verschenen om het politiepersoneelslid te helpen bij zijn dagelijkse taken.

Gelukkig beperkt deze steun zich niet tot wetteksten alleen. De politie heeft een diversiteitsbeleid ontwikkeld om de diversiteit in de interne politierelaties en in haar relaties met de bevolking te respecteren. Om dit beleid te steunen en te stimuleren, richtte de politie in 2002 de dienst 'Gelijkheid en Diversiteit' op, die instaat voor de coördinatie van de acties om het beleid op het terrein te concretiseren.

De acties zijn gericht op communicatie, opleiding, welzijn of integratie van het personeel. Om deze integratie en de communicatie met de bevolking te bevorderen, heeft de politie een netwerk van contactpersonen diversiteit opgericht met als doel ervaringen en kennis uit te wisselen, alsook nieuwe praktijken te ontwikkelen inzake diversiteit. Meer info: klik hier.