Integriteit

Voor een sterke, gerespecteerde, aanvaarde en kwaliteitsvolle politie is een gedrag coherent met de filosofie van een excellente politiezorg en in de geest van de deontologische code, een must. De politie heeft een voorbeeldfunctie.

Integriteit is essentieel omdat politiediensten hieruit de legitimiteit halen voor hun optreden. Integriteit is noodzakelijk om het vertrouwen van de bevolking blijvend te winnen en de geloofwaardigheid verder uit te bouwen.

 De optimalisatie van het integriteitsbeleid met als streefdoel een politie die zich onderscheidt door haar dienstverlenende ingesteldheid en haar integer gedrag is een permanente doelstelling.