Filosofie & Missie

U staat misschien op het punt te kiezen voor een job bij de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, in een uniform- of een burgerfunctie.

Uw keuze om aan de slag te gaan bij de politie is niet vrijblijvend. Wij verwachten dat u onze missie en basisfilosofie respecteert en aan uw toekomstige functie de gepaste invulling geeft. In de ogen van de burger bent u immers de vertegenwoordiger van de politie en haar streven naar veiligheid en dienstverlening.

Een gemeenschappelijke filosofie voor alle personeelsleden van de geïntegreerde politie:


Filosofie geïntegreerde politie

Om bij te dragen aan de maatschappelijke veiligheid, moet elk personeelslid van de geintegreerde politie bij de uitoefening van zijn taken rekening houden met de principes van de gemeenschapsgerichte politiezorg, de informatiegestuurde politiezorg en de optimale bedrijfsvoering.

Excellente politiezorg is het resultaat van een evenwichtige combinatie van die basisconcepten.

Elkeen, in een uniform- of burgerfunctie en ongeacht zijn graad of niveau, moet deze principes voor zichzelf invullen en toepassen in zijn dagdagelijks werk.

 

In haar streven naar die excellente politiezorg heeft de federale politie, als component van de geïntegreerde politie, haar specifieke missie, die complementair is en een belangrijk referentiekader vormt voor haar personeelsleden.

 

Mission statement federale politie

De federale politie draagt, als component van de geïntegreerde politiedienst en onder het gezag en de verantwoordelijkheid van haar overheden, bij tot de veiligheid en de levenskwaliteit in de samenleving.

Zij vervult, binnen de nationale en internationale context, gespecialiseerde en bovenlokale politieopdrachten en zij levert steun aan de politieoverheden en de lokale politiediensten.

Zij doet dit:

  • Door rekening te houden met de principes van geintegreerde werking, specialiteit en subsidiariteit;
  • In synergie met de andere partners.

Als leden van de federale politie, streven wij ernaar om bij het vervullen van al onze opdrachten en in partnerschap met de lokale politie een excellente politiezorg te leveren. Hiervoor investeren we verder in de betrokkenheid, motivatie en bekwaamheid van onze medewerkers. Samen bouwen we aan een performante, transparante, dynamische en innovatieve organisatie, die een steeds betere dienst levert en die als dusdanig herkend en erkend wordt.

 

 

Voor bijkomende informatie betreffende missie, visie & waarden van de federale politie kan je hier terecht.