Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
HOKT
Informat.jpg


      
Van bits en bytes tot netbeheer! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE BRUSSEL-HOOFDSTAD
ELSENE
(Ecode5339)

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Pascal PETERMANS 
Commissaris
PZ 5339
Tel : 02/279.79.21
Fax : 02/279.75.85
Email :dir.tel.zp5339@skynet.be
Mail een vriend(in) print  
ICT-CONSULENT (M/V) - CONSULENT LID - Netwerk en Veiligheidsbeheerder
Statutaire betrekkingNiveau B Ref n: S 5107 T 16 24
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

De technische- en veiligheidsbeheerder verzekert het dagelijks beheer en onderhoud van de operationele informatica netwerken van de zone alsook de veiligheid van deze netwerken. Om de kwaliteit, de prestatie e, de veiligheid van het netwerk te garanderen dient hij :

 • Het LAN en WAN netwerk beheren ( configuratie, wijzigingen, inventaris,….);
 • Dasboards in plaats stellen aangaande de goede werking en de monitoring van het netwerk;
 • Voorkomen van afwijkingen en pannes op het politienetwerk;
 • Mogelijke problemen op het politienetwerk oplossen in samenwerking met externe partners;
 • Beheer van de internetaansluitingen van de zone ( configuratie, wijzigingen, optimalisatie,…);
 • In plaats stellen van veiligheidsprocedures en de controle hierop ( firewalls, toegangsrechten en authenticatie (enkel of dubbele);
 • Centraliseren en documenteren van alle informatie aangaande het netwerk ( topologie, plannen, technische steekkaarten, procedures, protocols,…);
 • De nodige tools ter beschikking te stellen van de techniekers voor de verdeling van updates van antivirus programma’s, software en andere bestanden  op het niveau van de werkstations en dit in nauwe samenwerking met de cel techniekers;
 • Beheer bestand lokale IP-adressen;
 • Een gedetailleerd plan opstellen aangaande de evolutie van het netwerk op korte, middellange en lange termijn op basis van de evolutie van de technologieën en de werking van de zone ( herstructurering van de bezetting van bepaalde gebouwen,…).

Hij/zij dient zich ertoe te engageren van functie te veranderen volgens de noden van de zone.

1 vacante betrekking.
Werkplaats: Kolenmarkt 30 - 1000 Brussel.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:
 • Graduaat/ bachelor in de  informatica;
 • Het Brevet Technisch Beheerder ISLP is een voordeel;
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B;
 • Wachtdienst verzekeren;
 • Kennis van gebruikelijke exploitatie-systemen (Windows/Linux);
 • Kennis netwerken (LAN/WAN);
 • Kennis van de meest gebruikte office producten;
 • Klantgericht denken/handelen;
 • Blijk geven van beschikbaarheid, van flexibiliteit (bereikbaar en terugroepbaar zijn);
 • Zich op de hoogte houden van de technologische evolutie in zijn domein;
 • In teamverband kunnen werken met een positieve instelling;
 • Weerstands- en doorzettingsvermogen hebben en volhardend zijn;
 • Zich verbinden tot het volgen van iedere bijkomende opleiding die nuttig wordt geacht door de directie.

Zich ertoe verbinden om in een hoofdstedelijke omgeving te werken en in een omgeving die het concept van de diversiteit binnen de geïntegreerde politie voorstaat.

Kredieturen worden toegekend aan de personeelsleden die een taalopleiding wensen te volgen om het Selor-brevet te behalen.

Dienstfaciliteiten worden eveneens toegekend aan de personeelsleden die de ter hun beschikking gestelde sportinfrastructuren, van de zone (fitnesszaal) wensen te gebruiken.

Enkel de eerste 30 inschrijvingen worden aanvaard, dit zowel Nederlandstalig als Franstalig tesamen.

Uiterste inschrijvingsdatum: 26 oktober 2017
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal B1B (28.339,72€ minimum tot 42.143,73€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier