Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Antwerpen
Universitair of HOLT
vlag-lores.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - FEDERALE GERECHTELIJKE POLITIE (FGP)
- FGP ANTWERPEN - GESPECIALISEERDE DIENSTEN
(Ecode6493)

Federale Politie – Algemene directie van de gerechtelijke politie – Federale gerechtelijke politie Antwerpen - Regional computer crime unit (RCCU Antwerpen)

Wervingsreserve : 24 maanden

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Daniel DECRAENE 
HCP
FGP ANTWERPEN - OPERATIONELE STEUN
Tel : 03 217 82 50
Email :FGP.ant.resources@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ICT-ADVISEUR (M/V) - Ingenieur in de informatica
Contractuele betrekkingNiveau A Ref n: G 4005 N 16 15
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Algemene context:

In de geglobaliseerde omgeving en in het tijdperk van de technologische revolutie staat de federale gerechtelijke politie Antwerpen (FGP) in alle omstandigheden in voor de bestrijding van de bovenlokale, georganiseerde, maatschappijontwrichtende criminaliteit, met inbegrip van terrorisme. Zij onderzoekt misdrijven die wegens hun complexiteit specialisatie vereisen.
De FGP Antwerpen voert tevens gespecialiseerde opdrachten van bestuurlijke politie uit, en biedt gespecialiseerde steun aan andere eenheden van de geïntegreerde politie (GPI).
In alle relevante fenomenen en situaties wordt het hoogst mogelijke expertiseniveau ter beschikking gesteld van de federale en lokale magistratuur, van de administratieve overheden en van de andere eenheden van de GPI.
De FGP Antwerpen werkt permanent aan de uitbouw van haar informatiepositie, met het oog op een bijtijds en adequaat reageren op iedere pertinente informatie.

Krachtlijnen regional computer crime unit (RCCU):
 
Onze maatschappij is vandaag zo goed als volledig afhankelijk van computersystemen, waardoor deze een interessant doelwit zijn voor criminelen (cybercriminaliteit). Het internet maakt samen met het gebruik van computers, smartphones en digitale dragers deel uit van ons dagdagelijkse leven.
In het kader van dossiers cybercriminaliteit levert de RCCU een efficiënte en tijdige bijstand aan zijn partners om alle relevante informatie in betrokken ICT-omgevingen op te sporen, te vrijwaren en in leesbare vorm ter beschikking te stellen aan de onderzoekers. Het doet dit door gespecialiseerde interventies, waardoor de negatieve impact van deze criminaliteitsvorm op het maatschappelijk leven zo klein mogelijk wordt gehouden. De geleverde dienst moet technisch en procedureel van onberispelijke kwaliteit zijn en gelijkwaardig over het ganse Belgische grondgebied.
 
Uw opdracht:

 • U werkt als ICT-deskundige nauw samen met de afdelingschef van de RCCU als deel van de volledige FGP Antwerpen, zowel beleidsmatig als op operationeel vlak;
 • U brengt oplossingen aan die de efficiëntie en de werking van de RCCU verder optimaliseren;
 • U volgt de evolutie van ICT van kortbij op en speelt in op de toekomst;
 • U werkt mee aan projecten die de expertise van de RCCU-leden en bij uitbreiding alle leden FGP Antwerpen verhogen;
 • U neemt contact met externe partners die hoogtechnologische tools aanbrengen dewelke nuttig kunnen zijn voor de RCCU;
 • U coördineert de investeringen in Research en Development (R&D) binnen de RCCU;
 • U staat de adviseur organisatiebeheersing bij in IT-gerelateerde dossiers.
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Noordersingel 25-27 - 2140 ANTWERPEN.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen en in het bijzonder van een master in de ingenieurswetenschappen (burgerlijk ingenieur) of industrieel ingenieur.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau A.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Specifieke vereisten voor de betrekking (niet-uitsluitend):

Algemene kennis en vaardigheden

 • Goede kennis van de tweede landstaal;
 • Kennis van de Engelse taal;
 • Autonoom functioneren met initiatief;
 • Handelen in onvoorspelbare, complexe en gespecialiseerde contexten.

Projectmanagement

 • Beschikken over een goede analyse- en synthesecapaciteit;
 • Bekwaam zijn om op een georganiseerde en gestructureerde wijze te werken;
 • Begeleiden/ aansturen van een werkgroep;
 • Kennis van strategie en aanpak voor de ontwikkeling van informaticaproducten (software, informatiesystemen, netwerkinfrastructuur);
 • Definiëren van standaarden;
 • Beschikken over pedagogische vaardigheden strekt tot voordeel (opleidingen ontwikkelen en geven).

Beheer serverinfrastructuur

 • ICT hardware;
 • Server technologie;
 • Netwerken en netwerkbeveiliging;
 • Database administration (DBMS);
 • Systemen voor crossanalyses.

Netwerkomgeving

 • OSI-model en TCP/IP v4 & v6;
 • Netwerktopologie en verschillende functies (LAN, hub, switch, router, firewall, IDS, NAS,...);
 • Windows-systemen;
 • Analyse van netwerkprotocols en configuratie van netwerken;
 • Analyse van netwerkverkeer (pcap, tcpdump,..);
 • Detectietechnieken: sniffing, wireshark.

Informaticacriminaliteit

 • Forensische onderzoeken (IP-identificatie, WHOIS, Headers, meta-data,…);
 • Malware reverse engineering en analyse;
 • Bestandssystemen : NTFS, FAT, exFAT, HFS, extFS, …;
 • Hackingtechnieken (analyse van een aangevallen systeem);
 • Databanken: SQL, PHP, …;
 • Virtuele machines;
 • Wireless networks;
 • Analyse van TOR, Darknet;
 • OSINT (open-source intelligence).

Specialiteiten (strekken tot voordeel)

 • Cryptografie;
 • Omzeilen van paswoorden : Brute force password, rainbow, …;
 • Besturingssystemen : Linux, Mac iOS, …;
 • Programmeertalen : Python, Java, C++,… ;
 • Ervaring met dagelijks beheer en onderhoud server.

Selectiewijze

Selectiecommissie met een niet-eliminerende schriftelijke test over technische kennis.

Inlichtingen

Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature:

 • FGP Antwerpen/C&L: HCP Daniel Decraene 03/2178250;
 • FGP Antwerpen/Beleid ADV Nathalie Elsen 03/2178202.
Uiterste inschrijvingsdatum: 21 augustus 2017
 WIJ BIEDEN
-Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 1 jaar
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal A31 (53.122,62€ minimum tot 73.597,31€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Waardevolle medewerkers worden ook binnen de politie geapprecieerd; in die context hoeft een contract van bepaalde duur niet noodzakelijk als precair te worden beoordeeld, maar opent het misschien deuren naar andere opportuniteiten binnen de politie!

      Hoe solliciteren? Klik hier