Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
West-Vlaanderen
HOKT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE DAMME/KNOKKE-HEIST
(Ecode5446)

Kandidaten die via interne mobiliteit deelnemen en geschikt worden geacht, genieten voorrang.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Magali Velthof 
Tel : 050/619518
Email :dpv@politie6446.be
Mail een vriend(in) print  
ICT-CONSULENT (M/V) - ICT- consulent
Statutaire betrekkingNiveau B Ref n: S 5745 N 17 03
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

De politiezone Damme/Knokke-Heist is op zoek naar een consulent ICT om de Directie Informatie te versterken. Als ICT-deskundige maak je deel uit van de dienst systeembeheer. Je kan je kandidaat stellen voor deze functie van 27 juli tot en met 25 augustus 2017. Ook gemotiveerde schoolverlaters moedigen we aan zich kandidaat te stellen.

Organisatie:

Onze organisatie garandeert de basispolitiezorg in stad Damme en de gemeente Knokke-Heist. Deze dienstverlening vertaalt zich in zeven basisfuncties: wijkwerking, onthaal, interventie, verkeer, slachtofferbejegening, handhaving van de openbare orde en lokale opsporing en lokaal onderzoek. Ook een politieorganisatie ontsnapt niet aan de innovatie en trends in de wereld van de informatie- en communicatietechnologie. Onze dienst systeembeheer is dan ook een onmisbare en belangrijke speler in het korps.

Functie:

Samen met de andere ICT-teamleden ben je verantwoordelijk voor:

 • het onderhoud en ondersteunen van de software; Je staat in voor het technisch beheer van het cameranetwerk, telefonienetwerk, administratief Citrix-netwerk, politioneel informaticasysteem, linux-installaties, Windows Server installaties en virtuele machines met VMWare.
 • het onderhoud en ondersteunen van de hardware; Je garandeert de werking van de beschikbare hardware. Je installeert en configureert nieuwe computers, servers en printers. Je beheert de VMWare-hosts en shared storage, hardware voor de Astrid-radiocommunicatie, telefooncentrale en –toestellen, gsm’s en abonnementen.
 • het netwerkbeheer; Je garandeert de werking van de LAN-, WAN- en het straalverbindingsnetwerk.
 • het programmeerwerk; Je programmeert in PHP en MySQL (intranet), scripts in bash, programma’s in node.js.
 • de ondersteuning van de gebruikers;Je bent het aanspreekpunt in de organisatie voor hardware- en softwareproblemen.  Je maakt deel uit van de beurtrol ‘bereikbaar en terugroepbaar’. Bij een dringend probleem moet je uiterlijk binnen de 60 minuten in het politiecentrum aanwezig zijn. Je geeft opleidingen aan de gebruikers.
 • het adviseren van de korpsleiding;
 • het bewaken van de telematicastandaarden voorgeschreven door DRI. Je bent de partner van de directie van de politionele informatie en ICT-middelen (DRI) van de federale politie.

 

 

1 vacante betrekking.
Werkplaats: Van Steenestraat 10 - 8300 Knokke-Heist
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

 • Je beschikt bij voorkeur over een bachelordiploma in een informaticarichting,
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Profiel:

 • Je beschikt bij voorkeur over een bachelordiploma in een informaticarichting, of een diploma in een informaticarichting dat toegang geeft tot niveau B bij de rijksbesturen. Andere diploma’s worden aanvaard als er relevante werkervaring kan worden aangetoond.
 • Werkervaring is een pluspunt, maar geen vereiste. Relevante ervaring wordt beloond.
 • Je hebt een goede dosis programmeerlogica en kennis van relationele databanken.
 • Je gaat discreet om met politionele informatie.
 • Je hebt teamspirit en bent communicatief.
 • Je bent leergierig. Je toont zin voor initiatief en betrokkenheid. Je zoekt zelf mogelijkheden om je kennis te verruimen en onderhouden.
 • Je pakt problemen rustig, creatief en oplossingsgericht aan.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Aanbod:

 • Een boeiende, veelzijdige functie in een dynamische omgeving;
 • een statutaire benoeming;
 • een aantrekkelijke verloning (niveau B), met vakantietoelage en eindejaarspremie, en een extra toelage om beschikbaar te zijn (permanentie);
 • na een jaar tewerkstelling kan je, indien je slaagt in een gecertificeerde opleiding, jaarlijks een competentietoelage van € 1000 bruto ontvangen;
 • een gsm (met abonnement), laptop en internetaansluiting;
 • een gratis hospitalisatieverzekering;
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
 • glijdende werkuren;
 • minimum 32 verlofdagen;
 • op termijn de mogelijkheid tot thuiswerk;
 • de mogelijkheid tot verdere bijscholing.
 • Schoolverlaters bieden we de kans om ervaring op te doen en samen met het team te groeien.

Selectieprocedure:

 • Cognitieve Vaardigheidsproef (Bij Federale Politie te Brussel): Deze proef bestaat uit enkele psychotechnische testen waarmee we jouw logisch redeneervermogen kunnen evalueren. Dit o.a. via cijfer- en figuurreeksen of woordassociaties. Hiernaast onderwerpen we je aan een taalproef. Als je slaagt zijn de resultaten onbeperkt geldig. Verder wordt er ook een persoonlijkheidsproef afgenomen.
 • CV-screening (Bij Lokale Politie Damme/Knokke-Heist): Bij de geslaagde kandidaten screenen we de kandidatendossiers (CV en motivatiebrief) op volgend criterium: beschikken over een relevant diploma al dan niet gekoppeld aan nuttige ervaring/opgebouwde kennis in lijn met de taakomschrijving. We laten maximum 10 kandidaten toe tot het volgende selectieonderdeel. 
 • Selectiecommissie (bij Lokale Politie Damme/Knokke-Heist): Dit gedeelte zal plaatsvinden in het politiecentrum (Van Steenestraat 10, 8300 Knokke-Heist). Je ontvangt hiervoor een uitnodiging per mail.  Eindselectie:  Na een grondige beoordeling van de kandidaten stelt de selectiejury een gemotiveerde eindrangschikking op. Na het informeren en feliciteren van de laureaat stellen we alles in het werk om een snelle start te garanderen.

Iets voor jou:

Is de functie van consulent ICT iets voor jou? Stel je kandidaat van 28 juli tot en met 25 augustus 2017 door je in te schrijven via jobpol.be. Voeg ook je CV, motivatiebrief, uittreksel uit het strafregister, hoogst behaalde diploma en (eventuele) andere relevante diploma’s toe.

 

 

 

 

Uiterste inschrijvingsdatum: 25 augustus 2017
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal B1B (28.339,72€ minimum tot 42.143,73€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier