Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Antwerpen
Secundair onderwijs
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
FEDERALE POLITIE - ALGEMENE DIRECTIE VAN DE
ONDERSTEUNING EN HET BEHEER (DGS) - MEDISCHE DIENST
(DSDM) - OPERATIONELE GENEESKUNDE - PROVINCIAAL MEDISCH
CENTRUM ANTWERPEN
(Ecode6954)

Deze betrekking werd eveneens gepubliceerd in de interne mobiliteit.

Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.


Wervingsreserve: 24 maanden.


Contactpersonen:

CP Raphaël De Plecker : 02/642 78 72
Dr Jan Hoppenbrouwers : 03/829 70 73


De Psychological Medical Service (DP-PMS) is een steunentiteit in het bijzonder gefocust op de therapeutische ondersteuning en expertise in de bredere zin van het “ welzijn op het werk”.De medische component ervan verzekert

A.   Aan de entiteiten van de geïntegreerde politie die er een beroep op doen: een gespecialiseerde medische steun tijdens gebeurtenissen, gewelddadige en/of potentieel gevaarlijke situaties in termen van de publieke veiligheid (betogingen, fort chabrol …), de opvolging van de werkonbekwaamheden en arbeidsongevallen, de opleiding eerste hulp, automatische defibrillatie en de gespecialiseerde
eerste hulp aangepast aan politionele risico’s, de raadgevingen inzake expertise en evaluatie van lichamelijke schade, de kwalificatie van een arbeidsongeval of de terugbetaling van de medische kosten met betrekking tot deze ongevallen, een medico-administrative steun inzake medische statistieken (afwezigheden,…), het berekenen van het contingent, het beheer van de hospitalisatieverzekeringen en de rechthebbenden van het Calog personeel,

B.  Aan de personeelsleden:

 • Een medische ( consultaties, zorgen, geneesmiddelen,…) en tandheelkundige dienst aangepast aan hun behoeften,
 • De terugbetaling van het remgeld, in het kader van de “gratis medische zorgen”, de medische kosten van de invaliden in vredestijd
  – oud rijkswachters en de medische kosten inzake arbeidsongevallen en beroepsziektes voor het personeel van de federale politie,
 • Een medische opvolging en een medico-administratieve advies bij arbeidsongevallen of beroepsziekte, het toekennen van verminderde prestaties na een periode van arbeidsongeschiktheid of de toelating om het grondgebied te verlaten tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid.

C.   Op specifieke en gespecialiseerde wijze

 • De expertise inzake de commissies voor geschiktheid van het personeel van de politiediensten en de geschillencommissie;
 • Voor de honden en paarden van de geïntegreerde politie: de selectie in het kader van een aankoop, de medische verzorging,…..

Wat betreft het Stressteam:

Verzekert de psychologische en emotionele opvang, begeleiding en opvolging van de personeelsleden van de federale politie en op aanvraag de personeelsleden van de lokale politie. Het verzekert een wachtrol van beschikbaar en terugroepbaar voor crisisinterventies tijdens kritieke gebeurtenissen. De missies behoren tot de primaire, secundaire maar vooral tertiaire preventie in het bijzonder gericht op het individu, de psychosociale risico’s verbonden aan het werk en de daaraan verbonden gevolgen.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Raphaël DE PLECKER 
CP
Tel : 02/642 78 72
Email :Raphael.deplecker@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ASSISTENT (M/V) - Ambulancier schoot van de psychological medical service – Provinciaal Medisch Centrum Antwerpen
Statutaire betrekkingNiveau C Ref n: S 6041 N 17 03
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Als paramedisch medewerker vervult de ambulancier zowel medische en
administratieve taken in het provinciaal medisch centrum alsook medische steun op
het terrein ten behorve van de personeelsleden van de politie.

FUNCTIEBESCHRIJVING

Als paramedisch medewerker verleent de ambulancier de eerste zorgen teneinde een optimale dienstverlening te verzekeren aan de patiënten die zich aanbieden in het PMC of die gekwetst werden tijdens opdrachten op het terrein:

 • Afname parameters (bloeddruk, polsslag, EKG…)
 • Toedienen van de dringende zorgen conform de paramedische geschiktheden voorzien in de wet
 • Zorgen toedienen voorgeschreven door de geneesheer of de verpleger
 • Besturen van de ziekenwagens en andere voertuigen DP-PMS (rijbewijs B manueel).

Als paramedisch medewerker neemt de ambulancier deel aan het logistiek beheer van het bestaande materiaal teneinde een optimale dienstverlening aan de personeelsleden van de politie te verzekeren:

 • Nazicht van het medisch materiaal in het PMC en de ziekenwagens : (Zuurstof, EKG… )
 • Nazicht van de kwaliteit van de voertuigen (Vb : technische contrôle van de voertuigen)
 • Onderhoud en orde van hetmateriaal in de lokalen DP-PMS

Als paramedisch medewerker verzekert hij de medische steun bij operationele opdrachten van de politie :

 • Deelname aan de wachtrol van operationele medische steun
 • Geprogrammeerd door de operationele, medische coöordinatie cel.
 • Deelnemen aan de opleidingen georganiseerd in de schoot van DP-PMS

Als paramedisch medewerker verzekert hij de administratieve opvolging van de geneesheren werkzaam in het PMC teneinde de hun opgelegde taken te vervullen:

 • Organiseren van de afspraken
 • Integratie van de medische getuigschriften in een data base
 • Stokbeheer van de geneesmiddelen
 • Administratieve taken inzake de medische contrôle uitvoeren (oproepen, notificatie van de resultaten, integratie in MedOne…)
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Provinciaal Medisch Centrum Antwerpen Boomsesteenweg  180  - 2610 WILRIJK.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

 • Ervaring en beschikken over de badge DGH
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau C.

Specifieke vereisten voor de betrekking:
 • Integer en gedienstig
 • Dynamisch en gemotiveerd
 • Sociaal, getuigen van groepsgeest
 • Klantgericht (intern en extern)
 • Matuur en assertief met respect voor de patiënt
 • Gemakkelijk contact kunnen leggen, vooral telefonisch
 • Willen bijleren zichzelf verbeteren
 • Openstaan voor opbouwende kritiek
 • Flexibel en beschikbaar inzake de arbeidsuren
 • Discretie : er wordt gewerkt in een omgeving beschermd door het medisch geheim
 • Autonoom kunnen werken conform de opgelegde objectieven en de wettelijke vereisten.
 • Precies werken volgens de opgelegde methodes
 • Analyse en synthese
 • Kennis in ICT (word, excel, portal,..) zijn een pluspunt
 • Ervaring op het terrein en in de fuktie zijn een troef
 • Prioriteiten en dringendheid kunnen herkennen.
 • Beschikken over een rijbewijs B met manuele versnellingen.
Uiterste inschrijvingsdatum: 24 augustus 2017
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal CC1 (23.417,43€ minimum tot 37.156,34€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis medische zorgen
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier