Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Vlaams-Brabant
Secundair onderwijs
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE KASTZE
(Ecode5412)

De politiezone KASTZE wil met gedreven en trotse medewerkers een op maat gemaakte gemeenschapsgerichte en excellente politiezorg leveren om de veiligheid en de leefbaarheid in de gemeenten die we dienen maximaal te waarborgen. We doen dit door problemen aan te pakken en gepaste oplossingen te zoeken in samenwerking met de burgers, overheden en partners in veiligheid.

Een positieve, vakbekwame en integere basishouding van alle medewerkers is essentieel voor een duurzame vertrouwensrelatie met bevolking en overheden.

De assistent onthaal maakt deel uit van het team onthaal binnen de cluster politiezorg. Hij/zij vervult voornamelijk de rol van contactpunt en administratieve ondersteuning. De assistent onthaal valt onder het gezag van de commissaris politieondersteuning.

Het betreft een voltijdse aanwerving met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (6 maanden). De aanvangswedde van assistent onthaal wordt vastgelegd in de weddeschaal CC1.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
. . 
Tel : 02 255 02 86
Email :personeel@kastze.be
Mail een vriend(in) print  
ASSISTENT (M/V) - Onthaal
Contractuele betrekkingNiveau C Ref n: P 6038 N 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Situering in het organogram:

De politiezone KASTZE wil met gedreven en trotse medewerkers een op maat gemaakte gemeenschapsgerichte en excellente politiezorg leveren om de veiligheid en de leefbaarheid in de gemeenten die we dienen maximaal te waarborgen. We doen dit door problemen aan te pakken en gepaste oplossingen te zoeken in samenwerking met de burgers, overheden en partners in veiligheid.

Een positieve, vakbekwame en integere basishouding van alle medewerkers is essentieel voor een duurzame vertrouwensrelatie met bevolking en overheden.

De assistent onthaal maakt deel uit van het team onthaal binnen de cluster politiezorg. Hij/zij vervult voornamelijk de rol van contactpunt en administratieve ondersteuning. De assistent onthaal valt onder het gezag van de commissaris politieondersteuning. 

Het betreft een voltijdse aanwerving met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (6 maanden). De aanvangswedde van assistent onthaal wordt vastgelegd in de weddeschaal CC1.

Functierollen en resultaatsgebieden (niet-limitatief):

 • Je staat in voor een klantvriendelijk en efficiënt onthaal;
 • Je informeert zowel interne als externe klanten en verwijst hen correct door; 
 • Je behandelt telefonische oproepen;
 • Je voert administratieve taken uit (opstellen en afleveren van attesten, kantschriften,…;
 • Je controleert de toegang tot het hoofdcommissariaat en houdt hiervan een register bij;
 • Je verpersoonlijkt het positief en klantgericht imago van de lokale politie als dienstverlenende organisatie en straalt dit ook uit.
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Tervuursesteenweg 295 - 1820 Steenokkerzeel
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau C.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Competentieprofiel:

 • Je draagt bij aan een positieve werksfeer en streeft een hoge kwaliteit na waarbij je relaties en netwerken opbouwt met interne en externe collega’s.
 • Je blijft kalm op stressvolle momenten, kan om met constructieve kritiek en geeft het beste van jezelf.
 • Je respecteert deadlines en zet je (pro)actief in om je kennis en vaardigheden actueel te houden.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden, een behoorlijke kennis van Microsoft-Office en kan zonder problemen zelfstandig werken.
 • Je bent discreet en sterk in administratieve taken.

Specifieke voorwaarden verbonden aan de functie:

 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwervingen in de betrekkingen van niveau C.

Specifieke context van de functie:

 • Werken van maandag tot en met vrijdag met een werktijden tussen 07u00 en 19u00. De onthaaldiensten worden opgesplitst in een onthaal vroeg of een onthaal laat. De onthaaldienst laat heeft een vast uurrooster: van 11u00 tot en met 19u00.
  • Bereid zijn om onregelmatige prestaties te leveren indien de omstandigheden dit vereisen.

Wij bieden:

 • Een dynamische organisatie die zich aanpast om jouw talenten maximaal te laten schitteren, met persoonlijke opleidings- en ontwikkelingskansen.
  • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten.
  • Minimum 32 verlofdagen per jaar.
  • Mogelijkheid tot valorisatie van reeds opgebouwde anciënniteit, ook buiten de overheid (mits goedkeuring dossier).
  • Bijkomende voordelen: fietsvergoeding, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, gratis  medische zorgen of hospitalisatieverzekering.

Hoe solliciteren?

Stuur je volledige dossier voor de uiterste inschrijvingsdatum per post naar de politiezone KASTE, Team personeel, Tervuursesteenweg 295, 1820 STEENOKKERZEEL.

Een volledig dossier bestaat uit:

 • een "uittreksel uit het strafregister" van maximaal drie maanden oud;
 • een afschrift van je hoogste behaalde diploma of getuigschrift, dat beantwoordt aan de (niveau)vereisten van de functie;
  • een curriculum vitae vergezeld van een sollicitatiebrief (met vermelding van het wedstrijdnummer);

Verder verloop van de selectie:

 • Selectie op basis van het kandidatuursdossier (politiezone KASTZE);
 • Schriftelijke test (politiezone KASTZE);
 • Interview met de selectiecommissie (politiezone KASTZE).
Uiterste inschrijvingsdatum: 3 oktober 2017
 WIJ BIEDEN
-Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 6 maand
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal CC1 (23.417,43€ minimum tot 37.156,34€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis medische zorgen
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Waardevolle medewerkers worden ook binnen de politie geapprecieerd; in die context hoeft een contract van bepaalde duur niet noodzakelijk als precair te worden beoordeeld, maar opent het misschien deuren naar andere opportuniteiten binnen de politie!

      Hoe solliciteren? Klik hier