Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Vlaams-Brabant
Secundair onderwijs
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE KASTZE
(Ecode5412)

contractuele betrekking van bepaalde duur met mogelijkheid tot statutarisering

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Kevin VAESEN 
Tel : 022550298 OF 022550286
Email :personeel@kastze.be
Mail een vriend(in) print  
ICT-ASSISTENT (M/V) - ICT-assistent
Contractuele betrekkingNiveau C Ref n: G 6039 N 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Situering in het organogram:

De politiezone KASTZE wil met gedreven en trotse medewerkers een op maat gemaakte gemeenschapsgerichte en excellente politiezorg leveren om de veiligheid en de leefbaarheid in de gemeenten die we dienen maximaal te waarborgen. We doen dit door problemen aan te pakken en gepaste oplossingen te zoeken in samenwerking met de burgers, overheden en partners in veiligheid. 

Een positieve, vakbekwame en integere basishouding van alle medewerkers is essentieel voor een duurzame vertrouwensrelatie met bevolking en overheden.

De ICT-assistent maakt deel uit van het team CIT (Communicatie-Intelligence-Technologie) binnen de cluster politieondersteuning. Hij/zij vervult voornamelijk de rol van helpdesker en systeembeheerder en kan samen met de ICT-consulent meewerken aan nieuwe technologieën. De ICT-assistent valt onder het gezag van de ICT-consulent. 

Het betreft een voltijdse aanwerving met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (12 maanden) én de kans om via de interne mobiliteitsprocedure statutair te worden in de eigen betrekking. De aanvangswedde van ICT-assistent wordt vastgelegd in de weddeschaal C1A.

Functierollen en resultaatsgebieden (niet-limitatief):

 • Je bent het eerste aanspraakpunt voor hardware- en softwareproblemen en biedt hiervoor oplossingen aan;
 • Je beheert en onderhoudt hardware en software;
 • Je bent verantwoordelijk voor de installatie of herinstallatie van ICT-systemen en configuratie van de werkstations;
 • Je beheert de toegangen en inschrijvingen van onze medewerkers;
 • Je denkt en helpt mee aan het beheer van onze diverse netwerken (ISLP, CITRIX, ANPR, Camera, Telefonie, Straalverbinding,…) en dit in samenwerking met de ICT-consulent;
 • Je denkt mee over en zorgt voor ondersteuning bij diverse projecten.
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Tervuursesteenweg 295 - 1820 Steenokkerzeel
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau C.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Competentieprofiel:

 • Je draagt bij aan een positieve werksfeer en streeft een hoge kwaliteit na waarbij je relaties en netwerken opbouwt met interne en externe collega’s.
 • Je blijft kalm op stressvolle momenten, kan om met constructieve kritiek en geeft het beste van jezelf.
 • Je respecteert deadlines en zet je (pro)actief in om je kennis en vaardigheden actueel te houden.
 • Je hebt een zeer goede kennis van Windows en Linux, LAN-netwerken, Microsoft-Office, programmeer-logica en hardware-logica.

Specifieke voorwaarden verbonden aan de functie:

 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwervingen in de betrekkingen van niveau C (bij voorkeur  een opleiding in de richting ICT of aantoonbare ervaring).

Specifieke context van de functie:

 • Werken van maandag tot en met vrijdag met flexibele werktijden.
 • Bereid zijn om onregelmatige prestaties te leveren indien de omstandigheden dit vereisen.

Wij bieden:

 • Een dynamische organisatie die zich aanpast om jouw talenten maximaal te laten schitteren, met persoonlijke opleidings- en ontwikkelingskansen.
  • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten.
  • Minimum 32 verlofdagen per jaar.
  • Gespecialiseerde loonschaal C1A met mogelijkheid tot valorisatie van reeds opgebouwde anciënniteit, ook buiten de overheid (mits goedkeuring dossier).
  • Toelage bereikbaar en terugroepbaar.
  • Bijkomende voordelen: fietsvergoeding, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, gratis hospitalisatieverzekering.

Hoe solliciteren?

Gebruik het (elektronisch) inschrijvingsformulier voor burgerfunctie, te vinden op http://www.jobpol.be/home/vacancy_inschrijvingsformulieren/ en voeg volgende documenten toe:

 • een "uittreksel uit het strafregister" van maximaal drie maanden oud;
 • een afschrift van je hoogste behaalde diploma of getuigschrift, dat beantwoordt aan de (niveau)vereisten van de functie;
  • een curriculum vitae vergezeld van een sollicitatiebrief (met vermelding van het wedstrijdnummer);
  • een kopie van je rijbewijs;
  • in voorkomend geval, een kopie van het attest van slagen voor de cognitieve vaardigheidsproef en/of van deelneming aan de persoonlijkheidsproef.

Stuur het volledige dossier voor de uiterste inschrijvingsdatum per post naar de Dienst Rekrutering en Selectie, Sollicitatie voor een burgerfunctie, Kroonlaan 145A, 1050 BRUSSEL en maak per post ook een kopie van het volledige dossier over aan de politiezone KASTE, Team personeel, Tervuursesteenweg 295, 1820 STEENOKKERZEEL.

Verder verloop van de selectie:

 • Cognitieve vaardigheidsproef en persoonlijkheidsproef (Federale Politie, Dienst Rekrutering en Selectie);
 • Selectie op basis van het kandidatuursdossier (politiezone KASTZE);
 • Praktijktest (politiezone KASTZE);
 • Interview met de selectiecommissie (politiezone KASTZE).
Uiterste inschrijvingsdatum: 5 oktober 2017
 WIJ BIEDEN
-Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 1 jaar
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal C1A (23.883,87€ minimum tot 37.622,78€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Waardevolle medewerkers worden ook binnen de politie geapprecieerd; in die context hoeft een contract van bepaalde duur niet noodzakelijk als precair te worden beoordeeld, maar opent het misschien deuren naar andere opportuniteiten binnen de politie!

      Hoe solliciteren? Klik hier