Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Oost-Vlaanderen
HOKT
Informat.jpg


      
Van bits en bytes tot bugvrij programma en alles er tussenin!
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE NINOVE
(Ecode5442)

Wervingsreserve: 12 maanden

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Bram Desmedt 
Tel : 054 31 32 04
Email :bram.desmedt@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ICT-CONSULENT (M/V) - Dienst beleid, beheer & ondersteuning
Contractuele betrekkingNiveau B Ref n: G 5038 N 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING
 • Netwerkbeheer, inclusief opvolgen en organiseren van herstellingen en up-grades aan het netwerk
 • systeembeheer
 • beheer van hard- en software
 • installeren en updaten van software
 • installeren van materiaal en/of opvolgen van de installatie van materiaal door een firma
 • beheren en herstellen van technische defecten en storingen binnen het ICT domein
 • opvolgen en organiseren of uitvoeren van onderhoudsactiviteiten van systemen en servers met het oog op het garanderen van een goede en continue werking
 • configureren van systemen en werkstations en de inplaatsstelling ervan
 • beheer van lokale toepassingen
 • formuleren van verbetervoorstellen voor lokale toepassingen om de informaticasystemen te verbeteren en gebruiksvriendelijker te laten verlopen
 • opvolgen van informaticapakketten die gebruikt worden in de politiezone en geleverd worden door externe firma’s
 • back-up en recovery van bestanden en systemen
 • beheer van telefonie
 • beheer van het communicatiesysteem dat gebruikt wordt door de politiezone
 • opmaken van diverse informaticatoepassingen voor de politiezone
 • aanspreekpunt van het Service Center van DST
 • volgt de gedelegeerde lopende dossiers op
 • controleert en waakt in het raam van de gedelegeerde dossiers over de doeltreffendheid, de kwaliteit en de kwantiteit van de werking op gebied van ICT
 • uitbouwen en beheren van klassementen en/of inventarissen in functie van de taakuitvoering
 • geven van adviezen inzake aankopen van informaticamateriaal en andere technische materiaal
 • ondersteunen van het personeel bij de toepassingen van de informatica
 • organiseren van opleidingen en informatiesessies inzake informaticatoepassingen
 • uitwerken en onderhouden van een ICT plan op lange termijn
 • is verantwoordelijk voor de organisatie en continuïteit op gebied van ICT
 • geeft feedback aan de adviseur BBO.

Deze functiebeschrijving is niet limitatief. De korpschef kan steeds andere taken opleggen afhankelijk van de vereisten van de dienst.

1 vacante betrekking.
Werkplaats: Onderwijslaan 75 - 9400 NINOVE.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

 • Het beschikken over een bacherlorsdploma in een informaticarichting is een pluspunt.
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:
 • Over een grondige kennis beschikken van: 
  • OS, windows alle versies, windows server 2008, Linux, Redhat
  • Netwerken ip4, domein kennis
  • Applicaties: Apache2, DNS, DHCP, FTP, MySQL, PPTP, office 2003
  • operating systems
 • over een grondige kennis beschikken of bereid zijn hiervoor de nodige opleidingen te volgen van:
  • het ISLP-systeem en andere politietoepassingen
  • caché
 • beschikken over een groot probleemoplossend vermogen
 • over technische kennis beschikken
 • bekwaam zijn om medewerkers te informeren en bij te scholen op het vlak van de politionele informatica- en telecommunicatietoepassingen
 • discreet, integer, betrouwbaar en loyaal zijn
 • verantwoordelijkheidszin bezitten
 • nauwgezette uitvoering van de opdrachten
 • stressbestendig zijn
 • verzorgde houding en taalgebruik hebben
 • beschikken over een positieve ingesteldheid
 • autonoom kunnen werken
 • leeft de waarden en normen binnen het korps na
 • open staan voor nieuwe opdrachten
 • bereid zijn bijkomende opleidingen te volgen
 • bereid zijn te werken in een dienstrooster/uurschema, volgens de noden van de dienst
 • in het bezit zijn van een rijbewijs B

De selectieprocedure wordt als volgt vastgesteld:

 • Cognitieve vaardigheidsproeven en persoonlijkheidsproeven georganiseerd door de federale politie
 • selectie binnen de politiezone Ninove waarbij gepeild wordt naar motivatie, beschikbaarheid, kwaliteitswerk, …
 • opstellen van een lijst met rangschikking van de kandidaten

Een job met zekerheid, een aangename werkomgeving en toffe collega's zijn alvast verzekerd, aarzel dus niet om u in te schrijven!

Uiterste inschrijvingsdatum: 27 oktober 2017
 WIJ BIEDEN
-Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 1 jaar
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal B1B (28.339,72€ minimum tot 42.143,73€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Waardevolle medewerkers worden ook binnen de politie geapprecieerd; in die context hoeft een contract van bepaalde duur niet noodzakelijk als precair te worden beoordeeld, maar opent het misschien deuren naar andere opportuniteiten binnen de politie!

      Hoe solliciteren? Klik hier