Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
West-Vlaanderen
HOKT
Admin01.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE GAVERS
(Ecode5458)

Niet statutair zijn in een bediening van hetzelfde niveau.

Voorrang wordt gegeven aan interne kandidaten.

 

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Lieven Naessens 
Directeur Mobiliteit en Evenementen
Tel : 056/733.583
Email :lieven.naessens@pzgavers.be
Mail een vriend(in) print  
TECHNISCH CONSULENT (M/V) - Verkeerscoördinator
Statutaire betrekkingNiveau B Ref n: S 5665 N 17 04
 
FUNCTIEBESCHRIJVING
 • Verleent beleidsondersteunend advies aan de korpschef en de diensthoofden.
 • Voert punctuele opdrachten uit in opdracht van het diensthoofd Mobiliteit en Evenementen.
 • Maakt in het kader van de administratieve opvolging de, in overleg met de korpsleiding en het Diensthoofd Mobiliteit en
 • Evenementen, afgesproken statistieken en rapporteert hierover.
 • Staat in voor administratief beheer en opvolging van verkeersgeralateerde opdrachten, mobiliteitscommissie, uitvoering van werken, snelheidscontroles, item verkeer korpsverslag, verkeersklassen,...
 • Verzorgt de verkeerseducatieve initiatieven en contacten naar scholen en verenigingen toe.
 • Onderhoudt de binnen het kader van zijn opdracht vereiste contacten met interne en extern partners.
 • Staat open voor technologische vernieuwingen en heeft aanleg voor gebruik van digitale toepassingen.
 • Een heel goede kennis hebben van de interne organisatie en zijn onderrichtingen en ernaar handelen vanuit een voorbeeldfunctie.
 • Dagelijkse en structurele uitvoering van de taken volgens het organogram en en het toegekende competentieprofiel.
 • Staat in voor de uitvoering van zijn taken, volgens het bevoegheid-verantwoordelijkheid-verantwoordingsprincipe, handelend volgens de afgesproken korpsrichtlijnen en politionele onderrichtingen.
 • Bereidheid tot volgen van interne/externe voor de dienst relevante vormingssessies.
 • Functioneert conform de waarden en normen van de organisatie.
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Deerlijksesteenweg 43 - 8530 Harelbeke.
Datum van indiensttreding: 1 maart 2018.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

 • Hetzij houder zijn van een academisch of professioneel bachelordiploma waarbij, door een eerdere tewerkstelling of activiteit, ervaring met de materie verkeer op het niveau van een technisch consulent verkeersbeleidscoördinator kan worden aangetoond.
 • Houder zijn van een diploma van verkeerskunde is een meerwaarde.
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Consulent-coördinator.


Selectiemodaliteiten :

Samenstelling selectiecommissie :

-    HCP Korpschef DALLE Jean-Louis of zijn vervanger;
-    CP Lieven NAESSENS, Directeur Mobiliteit en Evennementen of zijn/haar vervanger;
-    Hinp Elke VANDEBUERIE, HINP Directie Mobiliteit en Evenementen of zijn/haar vervanger;
-    Adviseur DESMET Carine, Directeur Personeel of haar vervanger.

Kennistest : Praktijktest (uitsluitend ; 60% score om te slagen) gevolgd door een selectieinterview.

 

 

Uiterste inschrijvingsdatum: 27 oktober 2017
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal B1B (28.339,72€ minimum tot 42.143,73€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier