Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
HOKT
Informat.jpg


      
Van bits en bytes tot bugvrij programma en alles er tussenin!
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE BRUSSEL-HOOFDSTAD
ELSENE
(Ecode5339)

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Pascal Petermans 
CP
Tel : 02/279.79.21
Email :dir.tel.zp5339@skynet.be
Mail een vriend(in) print  
ICT-CONSULENT (M/V) - Programmeur
Statutaire betrekkingNiveau B Ref n: S 5101 T 17 02
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Betrokkene zal belast worden met het ontwikkelen van de lokale toepassingen van de politiezone binnen een web- intranet omgeving. Hij/zij zal zowel alleen als in groep moeten kunnen werken afhankelijk van de omstandigheden. Zijn/haar werk moet makkelijk kunnen worden hernomen door zijn collega’s in geval van niet beschikbaarheid. Hij/zij zal ook moeten deelnemen aan de wacht beurtrol van de technische beheerders van het ISLP systeem.

Hij/zij dient zich ertoe te engageren van functie te veranderen volgens de noden van de zone.

1 vacante betrekking.
Werkplaats: Kolenmarkt 30 - 1000 Brussel.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

 • Graduaat informatica
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Gevraagde Technische vaardigheden:

 • Programmeertalen : Je kent alle ins en out van PHP5 ( web oriented)  en kunt uitstekend web applicaties ontwerpen en programmeren, gebruik van HTML, templates, stijlen, kennis van Java is een pluspunt.
 • Ontwikkelen van gebruikersinterfaces, gevoel hebben voor design en ergonomie
 • Kennis van databanken, met name de installatie, de basisconfiguratie, administratie, opstellen en uitvoeren van queries, aanmaken van indexen om  de prestaties te verbeteren en dit in het bijzonder op het vlak van MySQL
 • Je bent goed in het omzetten van noden van de klant naar duidelijke objectieven
 • Je bent goed bekend met client/server omgevingen
 • Kennis van linux en Unix zijn een pluspunt

Individuele vaardigheden

 • Methodisch en rigoureus kunnen werken
 • Zowel in ploeg als op een autonome manier kunnen werken
 • Analytische geest, synthetiseren van problemen
 • Diplomatisch
 • Autodidact je bent leergierig en je kunt goed samenwerken
 • Je denkt graag mee over technische innovaties of nieuwe concepten of hebt daar zelf ideeën over
 • Je kan je realisaties op een duidelijke manier documenteren voor zowel de gebruiker als je back up
 • Routines en object klassen ter beschikking stellen van de andere programmeurs
 • Gebruik maken van de reeds bestaande gemeenschappelijke functies
 • Stress bestendig zijn
 • beschikbaar en flexibele opstelling qua werkuren ( oproep- en terug roepbaar)
 • deelnemen aan de wacht beurtrol
 • Kennis van het Nederlands en het frans zijn een pluspunt
 • Kennis van de structuur van het politieapparaat is een pluspunt
 • Je werkt object georiënteerd
 • Je bent niet bang om de verantwoordelijkheid voor een productie op je te nemen en met deadlines te werken

Zich ertoe verbinden om in een hoofdstedelijke omgeving te werken en in een omgeving die het concept van de diversiteit binnen de geïntegreerde politie voorstaat.

Deze functiebeschrijving is niet beperkend en kan steeds worden aangepast aan nieuwe evoluties of veranderingen binnen de politiezone.

Kredieturen worden toegekend aan de personeelsleden die een taalopleiding wensen te volgen om het Selor-brevet te behalen.

Dienstfaciliteiten worden eveneens toegekend aan de personeelsleden die de ter hun beschikking gestelde sportinfrastructuren, van de zone (fitnesszaal) wensen te gebruiken.

Directie ICT -  Pascal PETERMANS, Commissaris van Politie - Tel. : 02/279.79.21

Directie HRM - Lombardstraat 24 (2de verdieping) te 1000 BRUSSEL, Tel. : 02/279.75.82 – 02/279.75.83 – 02/279.70.32 – Fax : 02/279.75.85

Enkel de eerste 30 inschrijvingen worden aanvaard, dit zowel Nederlandstalig als Franstalig samen.

Uiterste inschrijvingsdatum: 26 oktober 2017
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal B1B (28.339,72€ minimum tot 42.143,73€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier