Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Universitair of HOLT
Informat.jpg


      
Van bits en bytes tot netbeheer! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE BRUSSEL-HOOFDSTAD
ELSENE
(Ecode5339)

Niet statutair zijn in een betrekking van dezelfde klasse binnen de geïntegreerde politie.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Pascal Petermans 
CP
Tel : 02/279.79.21
Email :dir.tel.zp5339@skynet.be
Mail een vriend(in) print  
ICT-ADVISEUR (M/V) 
Statutaire betrekkingNiveau A Ref n: S 4101 T 17 03
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Taken :

Onder het gezag van de dienstchef, als database beheerder, heeft hij/zij de verantwoordelijkheid om de operationaliteit van de databases van de zone te garanderen alsook de back-ups van alle informatica gegevens te verzekeren conform met de wetten ter bescherming van privé leven.

 • hij/zij verzekerd de link tussen het functionele en technisch aspect van ISLP en moet de systemen dagelijks beheren ;
 • hij/zij neemt deel aan de wachtdiensten ICT ;
 • hij/zij zal verplicht alle opleidingen, die in relatie staan met zijn functie, volgen die georganiseerd worden door de federale of lokale politie alsook deze georganiseerd door privé organismen ;
 • hij/zij verzekert de beveiligde toegangen tot de toepassingen en e-mail (LDAP, actieve directory, …) ;
 • hij/zij staat de systeem beheerder bij alsook de netwerkbeheerder op het vlak van het beheer van de installaties, netwerken materiaal en software van de zone ;
 • hij/zij stelt verslagen op voor zijn directe chef.

Kernactiviteiten :

 • het opzetten van back-up procedures voor de verschillende technici en de opvolging van de uitvoering hiervan ;
 • de dagdagelijkse controle van de databases (log bestanden, ruimte op de schrijven, enz. …) ;
 • de controle van de synchronisatie van de toepassingen met het toegangscontrole systeem ;
 • het schrijven van scripts indien nodig … ;
 • het beheer verzekeren van de programmatieploeg, het beheer van de intermenselijke relaties die dikwijls te maken krijgen met deadline stress, planning, evaluatie, noden op het vlak van opleidingen en/of materiaal ;
 • zich verzekeren dat de ontwerpen, de ontwikkelingen en het beheer van de lokale informaticatoepassingen overeenstemmen met de geuite noden van de gebruikers en tot hun tevredenheid;
 • zijn werk documenteren en bijdragen tot de online documentatie.

Specifieke voorwaarden verbonden aan de functie :

 • houder zijn van een diploma of getuigschrift dat minstens overeenstemt voor een aanwerving van niveau A ;
 • houder zijn van een diploma of een getuigschrift dat overeenstemt met deze gevraagd voor een functie van het niveau 1+ binnen de federale overheid en met name : master in informatica ;
 • een grondige kennis hebben van de OS Windows 7/10, UNIX/LINUX ;
 • een goede kennis hebben van de databases Caché, Mysql en Postgress met zijn protocollen en toebehoren ;
 • een goede kennis hebben van de programmeertalen waaronder PHP, SQL, C-SHARP, … ;
 • kennis hebben van technologische web georiënteerde tools zoals Javascript, html, CSS, … is een voordeel ;
 • het brevet technisch beheerder bekomen binnen het jaar na indiensttreding ;
 • houder zijn van een rijbewijs type B.

Hij/zij dient zich ertoe te engageren van functie te veranderen volgens de noden van de zone.

1 vacante betrekking.
Werkplaats: Kolenmarkt 30 - 1000 Brussel.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

 • Master ICT
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau A.

Specifieke vereisten voor de betrekking:
 • zowel in groep als individueel kunnen werken ;
 • zijn verantwoordelijkheid dragen en kunnen rapporteren aan zijn collega’s en zijn dienstchef ;
 • goede communicatievaardigheden hebben zowel mondeling als schriftelijk ;
 • openstaan voor de problemen die de gebruikers van de ICT systemen kunnen ondervinden en heeft de wil om hier een oplossing voor te vinden en aan te bieden ;
 • dynamisch en creatief zijn ;
 • flexibel en stressbestendig zijn en zich gemakkelijk kunnen aanpassen ;
 • de wil hebben om zich te vervolmaken binnen de uitoefening van zijn functie.

Zich ertoe verbinden om in een hoofdstedelijke omgeving te werken en in een omgeving die het concept van de diversiteit binnen de geïntegreerde politie voorstaat.

Kredieturen worden toegekend aan de personeelsleden die een taalopleiding wensen te volgen om het Selor-brevet te behalen.

Dienstfaciliteiten worden eveneens toegekend aan de personeelsleden die de ter hun beschikking gestelde sportinfrastructuren, van de zone (fitnesszaal) wensen te gebruiken.

Enkel de eerste 30 inschrijvingen worden aanvaard, dit zowel Nederlandstalig als Franstalig samen.

Uiterste inschrijvingsdatum: 26 oktober 2017
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal A21 (42.458,72€ minimum tot 62.933,41€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier