Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
HOKT
Informat.jpg


      
Van bits en bytes tot netbeheer! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE BRUSSEL-HOOFDSTAD
ELSENE
(Ecode5339)

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Patrick Petermans 
CP
Tel : 02/279.79.21
Email :dir.tel.zp5339@skynet.be
Mail een vriend(in) print  
ICT-CONSULENT (M/V) - Overheidsopdrachten beheerder
Statutaire betrekkingNiveau B Ref n: S 5001 T 16 03
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Consulent bij de Directie ICT.

Naast de administratieve basistaken, zal hij/zij belast worden met :

 • De beheerder overheidsopdrachten verzekert de behandeling en de realisatie van de overheidsopdrachten :
 • voorbereiding van dossiers, onderzoek van dossiers en uitvoeringsplannen ;
 • onderzoek van opdrachten van de federale politie volgens de behoeften van de politiezone ;
 • indien onbestaande, de redactie van de technische lastenboeken (verzameling en centralisatie van technische specificiteiten aangegeven door de specialisten van de verschillende cellen van de dienst) ;
 • verlijden van een opdracht (beperkt tot markten in onderhandse aanbesteding), bestek , analyse, voorstel van een keuze op basis van gunningscriteria ;
 • het administratief opvolgen van dossiers ;
 • ontvangst van materiaal: controle van geleverde materialen, verificatie en ontvangst en conformiteit van geleverde materialen met de bestelbon ;
 • opvolging van de aankoopprocedures : controle van materialen, organisatie van de werf, naleving kwaliteitsnormen, respect van termijnen, organisatie van opvolgingsvergaderingen, verslagen van deze vergaderingen.
 • Hij/Zij verzekert de opvolging van aankopen van de vervanging van het informaticapark (computers, servers, printers, software en andere informatica materialen).
 • Hij/Zij verzekert de opvolging en de vervanging van onderhoudscontracten van dossiers die hem/haar werden toevertrouwd.
 • Hij/zij dient zich ertoe te engageren van functie te veranderen volgens de noden van de zone.
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Kolenmarkt  30 - 1000 Brussel.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:
 • Perfect tweetalig Nederlands / Frans (opstellen van verslagen in de twee talen);
 • Het Brevet Technisch Beheerder ISLP is een voordeel;
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B;
 • Wachtdienst verzekeren;
 • Kennis van de meest gebruikte producten van bureaumaterialen;
 • Klantgericht denken / handelen ;
 • Blijk geven van beschikbaarheid, van flexibiliteit (bereikbaar en terugroepbaar zijn)
 • Zich op de hoogte houden van de technologische evolutie in zijn domein;
 • In teamverband kunnen werken met een positieve instelling;
 • Weerstands- en doorzettingsvermogen hebben en volhardend zijn;
 • Zich verbinden tot het volgen van elke bijkomende opleiding die nuttig wordt geacht door de directie;
 • Een voorkeur zal gegeven worden aan kandidaten die in het bezit zijn van een graduaat (bachelor) in informatica door de specificiteit van de behandelde materies.
 • Zich ertoe verbinden om in een hoofdstedelijke omgeving te werken en in een omgeving die het concept van de diversiteit binnen de geïntegreerde politie voorstaat.
 • Kredieturen worden toegekend aan de personeelsleden die een taalopleiding wensen te volgen om het Selor-brevet te behalen.
 • Dienstfaciliteiten worden eveneens toegekend aan de personeelsleden die de ter hun beschikking gestelde sportinfrastructuren, van de zone (fitnesszaal) wensen te gebruiken.

Enkel de eerste 30 inschrijvingen worden aanvaard, dit zowel Nederlandstalig als Franstalig samen.

Uiterste inschrijvingsdatum: 26 oktober 2017
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal B1B (28.339,72€ minimum tot 42.143,73€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier