Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
HOKT
Admin01.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE BRUSSEL WEST
(Ecode5340)

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Hubert Pardon 
ADV
Tel : 02/412.69.39
Email :hrm.carriere-loopbaan@zpz5340.be
Mail een vriend(in) print  
CONSULENT (M/V) - HRM
Statutaire betrekkingNiveau B Ref n: S 5105 T 17 03
 
FUNCTIEBESCHRIJVING
 • Coördineert de rekrutering en de mobiliteit. Houdt zich bezig met het finaliseren van de dossiers;
 • Beheert de personen ter beschikking gesteld op basis van art. 60 van de verschillende OCMW’s van de Politiezone, Verzekert de follow-up en waakt op hun vervanging;
 • Verzekert het “mentoraat” van de externe stagiaires die ter beschikking zijn gesteld van de Dienst personeel;
 • Verzekert het beheer en de organisatie van het onthaal van de nieuwkomers in de Zone;
 • Organiseert de eedafleggingen;
 • Is verantwoordelijk voor de codering DIMONA van de personeelsleden van de Zone;
 • Is de contactpersoon met de mobiliteitsdienst van de Federale Politie.
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Faesstraat 125 - 1090 Jette.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:
 • Aanleg hebben voor verbale en geschreven communicatie;
 • In team kunnen werken;
 • Verantwoordelijkheidsgevoel hebben;
 • Bekwaam zijn om autonoom te werken;
 • Beschikbaar zijn;
 • Een goed voorkomen hebben;
 • Tweetalig N/F (houder zijn van het Selor-brevet van elementaire kennis van de tweede taal);
 • Goede kennis in het gebruik van een PC en de bureauticasoftware Office (Word, Excel, Access);
 • Methodisch zijn;
 • Discreet en assertief zijn.

Enkel de eerste 20 inschrijvingen worden aanvaard, dit zowel Nederlandstalig als Franstalig samen.

Uiterste inschrijvingsdatum: 27 oktober 2017
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal BB1 (24.809,15€ minimum tot 36.928,26€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier