Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
HOKT
Admin01.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE BRUSSEL WEST
(Ecode5340)

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Hubert Pardon 
ADV
Tel : 02/412.69.39
Email :hrm.carriere-loopbaan@zpz5340.be
Mail een vriend(in) print  
CONSULENT (M/V) - Algemene directie Juridische dienst en betwiste zaken
Statutaire betrekkingNiveau B Ref n: S 5107 T 17 03
 
FUNCTIEBESCHRIJVING
 • verzekert de kwaliteit van de geleverde diensten;
 • draagt bij tot de verwerking van de administratieve en gerechtelijke vorderingen die voortkomen uit een politietussenkomst;
 • draagt bij tot de verwerking en opvolging van de schadegevallen veroorzaakt door iemand aan de politiezone;
 • bereidt o.a  volgende dossiers van de politiezone voor : betwiste zaken, verzekeringen, tucht en juridische;
 • staat in voor het opstellen van verslagen aan het Politiecollege en de Politieraad;
 • neemt deel aan de (voortgezette) opleidingen;
 • neemt deel aan werkgroepen en vergaderingen;
 • werkt nauw samen met andere diensten;
 • onderhoudt geregelde telefonische en schriftelijke contacten met externe partners;
 • staat in voor het beheer van de briefwisseling (papier en electronisch);
 • staat in voor het opstellen van verslagen tijdens vergaderingen.
1 vacante betrekking.
Werkplaats: De Koninckstraat 40 - 1080 Sint-Jans-Molenbeek.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:
 • Aanleg hebben voor verbale en geschreven communicatie;
 • In team kunnen werken;
 • Verantwoordelijkheidsgevoel hebben;
 • Bekwaam zijn om autonoom te werken;
 • Beschikbaar zijn;
 • Een goed voorkomen hebben;
 • Tweetalig N/F (houder zijn van het Selor-brevet van elementaire kennis van de tweede taal);
 • Goede kennis in het gebruik van een PC en de bureauticasoftware Office (Word, Excel, Access);
 • Methodisch zijn;
 • Discreet en assertief zijn.

Enkel de eerste 20 inschrijvingen worden aanvaard, dit zowel Nederlandstalig als Franstalig samen.

Uiterste inschrijvingsdatum: 27 oktober 2017
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal BB1 (24.809,15€ minimum tot 36.928,26€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier