Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
HOKT
Admin01.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE ZUID
(Ecode5341)

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Mehdi El Chafqui 
ADV
Tel : 02/559.81.41
Email :mehdi.elchafqui@polbrumidi.be
Mail een vriend(in) print  
BOEKHOUDER (M/V) - Financiën en logistiek/Boekhouding
Statutaire betrekkingNiveau B Ref n: S 5211 T 17 03
 
FUNCTIEBESCHRIJVING
 • werkt actief mee aan de goede uitvoering van de dienst overeenkomstig de richtlijnen die door het diensthoofd FL/BOEKH vastgesteld zijn;
 • legt regelmatig verantwoording af bij het diensthoofd FL/BOEKH;
 • verzekert de secretariaat van de aankoopcommissie;
 • help actief het diensthoofd FL/BOEKH met het opstelle van de begrotingen, de begrotingswijzigingen en de rekeningen;
 • contact met de leveranciers en de vragende diensten;
 • boekingen;
 • bestemming geven aan de rekeninguittreksels;
 • klassement;
 • opmaken van de documenten bestemd voor het Politiecollege en de Politieraad.
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Demosthenesstraat 36 - 1070 Anderlecht.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

 • diploma bachelor in de boekhouding
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:
 • een vlot contact hebben met het publiek, het personeel, de andere directies en diensten;
 • beschikken over een bekwaamheid tot interne en externe communicatie;
 • in staat zijn het politiekorps te vertegenwoordigen in zijn domein;
 • de problemen die zich voordoen kunnen identificeren, hierover verslag kunnen opstellen en oplossingen vinden;
 • op loyale wijze initiatieven kunnen nemen en hierover verantwoording afleggen;
 • beschikbaar zijn;
 • discreet, integer, loyaal en onpartijdig zijn;
 • blijk geven van nauwkeurigheid en methodologie bij de uitvoering van de opdrachten;
 • zowel in ploegverband als zelfstandig kunnen werken;
 • een goede motivatie hebben;
 • een open geest hebben;
 • zin hebben voor organisatie teneinde zijn taken tijdig te kunnen vervullen;
 • neutraal en objectief zijn;
 • stressbestendig zijn;
 • de organisatie van het politiekorps kennen;
 • bereid zijn om zich op de hoogte te houden van de evolutie van de wetgeving, de reglementen en andere richtlijnen met betrekking tot zijn functies;
 • de verschillende software beheersen (Word, Excel, Access, Email, …);
 • vormingen kunnen geven in verband met zijn competentiegebied;
 • grondige kennis hebben van de boelhouding van de politiezones;
 • een grondige kennis hebben van de werking en de bevoegdheden van het Politiecollege en de Politieraad.


Enkel de eerste 20 inschrijvingen worden aanvaard, dit zowel Nederlandstalig als Franstalig samen.

Uiterste inschrijvingsdatum: 27 oktober 2017
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal B1D (27.568,64€ minimum tot 41.372,65€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier