Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Oost-Vlaanderen
Universitair of HOLT
vlag.jpg


      
Van bits en bytes tot bugvrij programma en alles er tussenin!
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE KRUIBEKE/TEMSE
(Ecode5433)

Niet statutair zijn in een betrekking van dezelfde klasse binnen de geïntegreerde Politie.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Veerle Van Raemdonck 
Diensthoofd HRM & Logistiek
Tel : 03/710.97.44
Email :veerle.vanraemdonck@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
ADVISEUR (M/V) - ICT-Coördinator
Statutaire betrekkingNiveau A Ref n: S 4719 N 17 03
 
FUNCTIEBESCHRIJVING
 • Je helpt bij de ontwikkeling van nieuwe informaticatoepassingen binnen onze zone met als doel diverse operationele en ondersteunende processen te optimaliseren.  Je werkt daarbij voornamelijk vanuit de behoeften van de eindgebruiker.
 • Je werkt mee aan het ontwikkelen van nieuwe gegevensbanken en het analyseren van data;
 • Je helpt mee met het technisch informaticabeheer in onze politiezone.  Zo zorg je mee voor:
  • Het beheer van onze ICT-infrastructuur (ANPR, GIS, Fleetlogger, digitaal archief …):
   • Installatie/herinstallatie, configuratie en upgrade van hardware en software;
   • Beheer van netwerken;
   • Beheer van gebruikers en toegangsrechten;
   • Problemen oplossen;
   • Opstart en implementatie van Mobile Office
   •  …
  • Contact onderhouden met de ICT-dienst van de Federale Politie, andere politiezones en externe partners;
  • Vervullen van een helpdeskfunctie voor onze medewerkers;
  • Geven van interne opleidingen aan onze medewerkers;
  • Begeleiden, opvolgen social media (Facebook, Twitter, …)
 • Je bent bereid om deel te nemen aan de beurtrol ICT-medewerker met wacht.
 • Je bent bereid om je permanent bij te scholen en de evoluties in jouw vakdomein op te volgen.
 • Je stuurt de ICT'er (niveau B) aan en rapporteert aan het diensthoofd HRM & Logistiek.
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Nagelheetmakerslaan 1 - 9140 Temse.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

 • Deze functie is toegankelijk voor houders van een masterdiploma dat toegang geeft tot een functie van niveau A bij de rijksbesturen.
 • Iemand met een diploma master in de informatica of master in de computerwetenschappen of master in  de industriële wetenschappen : electronica-ICT komt automatisch in aanmerking. Iemand met een ander masterdiploma moet een ruime en relevante ervaring (minimum 5 jaar) kunnen aantonen in IT.
 • Je beschikt over een rijbewijs B (handgeschakelde voertuigen).
 • Je beschikt over de Belgische nationaliteit of bent onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie.
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau A.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Kennis

 • Grondige kennis van webstandaarden : HTML, CSS en Javascript.
 • Grondige kennis van dynamisch webontwerp : PHP, MySQL of gelijkaardig en databaseontwerp.
 • Grondige kennis van Microsoft Windows Server en Linux.
 • Kennis van Java, JSP of .net zijn een pluspunt.
 • Kennis van (of ervaring met) het ontwikkelen van mobiele applicaties zijn een pluspunt.
 • Kennis van de politieomgeving, meer bepaald van de gangbare  informaticatoepassingen, van het technisch beheer en van het functioneel beheer zijn een pluspunt, maar geen vereiste.  Uw bereidheid om deze zaken aan te leren is minstens even belangrijk.
Vaardigheden

 • Beschikken over analytisch vermogen;
 • Praktische problemen op een vlotte manier kunnen oplossen;
 • Polyvalent zijn;
 • Prioriteiten kunnen stellen;
 • Nauwkeurig, stressbestendig en zelfstandig kunnen werken;
 • Creatieve en efficiënte oplossingen bieden;
 • Communicatief vaardig zijn;
 • Inzicht en voeling verwerven om de operationele behoeften om te zetten in informaticatoepassingen.


Houdingen

 • Je bent een teamspeler;
 • Zin voor innovatie;
 • Zin voor initiatief;
 • Discreet zijn;
 • Verzorgd voorkomen;
 • Klantvriendelijk zijn;
 • Loyaal en eerlijk zijn;
 • Je kan je vinden in onze waarden van collegialiteit, vertrouwen, integriteit, professionalisme en respect.
Uiterste inschrijvingsdatum: 15 november 2017
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal A21 (42.458,72€ minimum tot 62.933,41€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier