Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Oost-Vlaanderen
HOKT
Admin01.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE KRUIBEKE/TEMSE
(Ecode5433)
 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Veerle Van Raemdonck 
Diensthoofd HRM & Logistiek
Tel : 03/710.97.44
Email :veerle.vanraemdonck@police.belgium.eu
Mail een vriend(in) print  
CONSULENT (M/V) - Medewerker Sociale Cel
Contractuele betrekkingNiveau B Ref n: P 5040 N 17 05
 
FUNCTIEBESCHRIJVING
 • Opmaak van sociale onderzoeksrapporten in dossiers van VOS (verontrustende opvoedingssituatie), IFG (intrafamiliaal geweld), MOF (als misdrijf omschreven feit) en verdere opvolging indien nodig
 • Psychosociale opvang, bemiddeling, opvolging, installeren van hulpverlening of gerichte doorverwijzing
 • Bijstand aan de politie bij problematieken rond minderjarigen
 • Bijstand aan de politieambtenaar bij de uitvoering van kantschriften
 • Opnemen van de wachtdienst 'slachtofferbejegening'
 • Bereid zijn om in het weekend te werken indien nodig
 • Samenwerken met directe collega’s en een steun betekenen voor de andere diensten evenals voor de externe partners
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Nagelheetmakerslaan 1 - 9140 Temse.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

 • Deze functie is toegankelijk voor houders van een diploma in een bachelor- of masteropleiding met klemtoon op humane wetenschappen (typevoorbeelden : sociaal werk, criminologie, psychologie, orthopedagogie, ...) .
  Je beschikt over een rijbewijs B (handgeschakelde voertuigen).
  Je beschikt over de Belgische nationaliteit of bent onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie.
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

•    Je hebt een verzorgd voorkomen.
•    Je bent klantvriendelijk, loyaal en eerlijk.
•    Je kan nauwkeurig en zelfstandig werken.
•    Je werkt resultaatgericht en probleemoplossend.
•    Je bent een teamspeler.
•    Je bent stressbestendig.
•    Je bent bereid om andere taken op te nemen als de dienst dit vereist.
•    Je beschikt over een gezonde dosis empathie maar blijft professioneel.
•    Je  bent discreet, betrouwbaar en integer.
•    Je bent verbaal en schriftelijk communicatief vaardig.

 

Save the date  !
Op woensdag 25 oktober 2017 om 19.00u organiseren wij een informatieavond voor geïnteresseerde kandidaten : wij lichten toe wat de taken zijn van de sociale cel en specifiek die van de nieuwe medewerker en leggen uit hoe u zich het beste voorbereidt op het selectiegesprek.
U kan ook kennismaken met enkele collega's en indien u zelf vragen heeft over deze vacature, krijgt u de gelegenheid deze aan hen te stellen.
De informatieavond zal doorgaan in zaal De Arcke in AC De Zaat te 9140 Temse, Frans Boelplein 1 (toegang langs achterzijde van het gebouw, via niveau -1 of niveau 0).
Om praktische redenen, vragen wij u om uw aanwezigheid op deze informatieavond te bevestigen aan mevrouw Isabelle Moeraert.
Mail : isabelle.moeraert@police.belgium.eu - Telefoon : 03/710.97.42
Indien u niet aanwezig kan zijn op voormeld informatiemoment, kan u via voormeld mailadres de informatiebundel opvragen.

Sollicitatie & selectie
U bezorgt uiterlijk op 10 november 2017 uw gemotiveerde sollicitatiebrief en curriculum vitae aan mevrouw Veerle Van Raemdonck, diensthoofd HRM & Logistiek, Nagelheetmakerslaan 1, 9140 Temse. U kan dit doen per post of door afgifte aan het onthaal van het politiecommissariaat (op hetzelfde adres) tijdens de openingsuren (elke dag van 7.30u tot 19.30).
De politiezone zal een eerste selectie doen op basis van het door u ingediende sollicitatiedossier. Geselecteerde kandidaten zullen vervolgens worden uitgenodigd op een selectiegesprek met een jury. Deze datum zal later worden bepaald en meegedeeld.
Op basis van dit gesprek zal de meest geschikte kandidaat worden geselecteerd.

 

 

Uiterste inschrijvingsdatum: 10 november 2017
 WIJ BIEDEN
-Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 1 jaar
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal BB1 (24.809,15€ minimum tot 36.928,26€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Waardevolle medewerkers worden ook binnen de politie geapprecieerd; in die context hoeft een contract van bepaalde duur niet noodzakelijk als precair te worden beoordeeld, maar opent het misschien deuren naar andere opportuniteiten binnen de politie!

      Hoe solliciteren? Klik hier