Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Antwerpen
Universitair of HOLT
Admin01.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE MINOS
(Ecode5351)

Niet statutair zijn in een betrekking van dezelfde klasse binnen de geïntegreerde Politie.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Siegfried Mertens 
Korpschef
Tel : 03/451.98.01
Email :siegfried.mertens@politieminos.be
Mail een vriend(in) print  
ADVISEUR (M/V) - FLIP (Financiën, Logistiek, IT en Personeel)
Statutaire betrekkingNiveau A Ref n: S 4709 N 17 03
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

De adviseur FLIP oefent zijn/haar taak uit onder het rechtstreeks gezag van de korpschef

 • Hij/zij heeft de leiding over de diensten financiën, logistiek, ICT en personeelsdienst
 • Hij/zij is verantwoordelijk voor de coördinatie en continuïteit van de ondersteunende bedrijfsprocessen.
 • Is verantwoordelijk voor het beoordelen van het personeel uit de diensten financiën, logistiek, ICT en personeelsdienst.
 • Zorgt er voor dat de competenties van het personeel onder/zijn haar verantwoordelijkheid geactualiseerd blijven
 • Stelt in samenwerking met de korpsleiding een beleid uit voor de diensten onder/zijn haar verantwoordelijkheid en legt verantwoording af voor de uitoefening van dit beleid.
 • Voert diverse taken uit relevant voor de dienst.
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Liersesteenweg 1 - 2640 Mortsel.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau A.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

 

 • Dynamisch, innovatief en creatief zijn : verbeeldingskracht hebben, bereid zijn nieuwe of alternatieve doelstellingen te formuleren die een breuk zijn met de tradities en oude gewoontes.
 • Over een grote integriteit beschikken : respect voor anderen, noch favoritisme, noch discriminatie.
 • Over het nodige gezag beschikken.
 • Duidelijkheid, transparantie : iemand die zich helder, duidelijk en vatbaar weet uit te drukken zodat de boodschap exact begrepen kan worden.
 • Hoge frustratietolerantie en incasseringsvermogen hebben.
 • Stressbestendig zijn.
 • Openstaan voor de problemen van alle personeelsleden en deze discreet kunnen behandelen.
 • In alle omstandigheden blijk geven van een correcte ingesteldheid.
 • Aanpassingsbereid zijn.
 • Klantvriendelijk zijn.

Kennis :

 • Grondige kennis van human resources management, logistiek, begroting en beleidsontwikkeling.
 • Grondige kennis van management
 • Grondige kennis hebben van de wetgeving m.b.t. politiewezen
 • Grondige kennis hebben van alle aspecten van excellente politiezorg
 • Kennis van vergadertechnieken


Vaardigheden :

 • probleemoplossend denken en werken
 • autonoom beslissingen kunnen nemen
 • zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken
 • beschikken over mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
 • planmatig, punctueel en kwaliteitsgericht kunnen werken
 • stressbestendig functioneren
 • bijdragen tot een positieve werksfeer
 • leergierig zijn en bereid zich bij te scholen
Uiterste inschrijvingsdatum: 31 oktober 2017
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal A11 (35.896,32€ minimum tot 55.608,13€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Mogelijkheid tot valorisatie van reeds opgebouwde anciënniteit, ook buiten de overheid (mits goedkeuring als bijzonder nuttige ervaring)
-Parkeermogelijkheid voor het persoonlijk voertuig is voorzien
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier