Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Antwerpen
Universitair of HOLT
financieel.jpg


      
Van rekensom tot begrotingswerk! En alles er tussenin.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE ANTWERPEN
(Ecode5345)

Lokale Politie Antwerpen is het grootste lokale politiekorps van België. Solliciteer je voor een job bij Politie Antwerpen, dan kies je voor doorgroeimogelijkheden, een uitgebreid opleidingsaanbod, teamspirit en afwisseling in een organisatie met meer dan 2650 personeelsleden. Wij zijn voortdurend op zoek naar enthousiaste en competente collega’s met diverse achtergrond. We bieden je een vaste betrekking aan bij een dynamische en groeiende overheidsorganisatie.

Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie.

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Koen Van Steenwinckel  
Tel : 03/3388411
Email :koen.vansteenwinckel@stad.antwerpen.be
Mail een vriend(in) print  
ADVISEUR (M/V) - Afdelingschef Financiën
Statutaire betrekkingNiveau A Ref n: S 4601 N 17 04
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Kort samengevat sta je, als afdelingschef financiën in voor het aansturen van de afdeling financiën. Je bevoegdheidsdomeinen zijn aankopen, boekhouding, begroting en financiën. Je draagt bij tot de strategiebepaling van deze bevoegdheidsdomeinen en je aligneert de afdelingsdoelstellingen met de algemene organisatiedoelstellingen.

Je takenpakket ziet er als volgt uit:

 • Je geeft vorm aan het beleid van je afdeling. Hierover stem je af met het hogere beleid. Je rapporteert op regelmatige tijdstippen aan de directeur financiën en logistiek.  
 • Je staat in voor de dagelijkse leiding van je afdeling.
 • Als People Manager focus je op het aansturen, begeleiden, coachen en evalueren van je 30 medewerkers. Hen verder laten groeien en de aanwezige kennis optimaal laten renderen: daar doe je het voor!
 • Je treedt op als liaison tussen je medewerkers en het management.
 • Je zet in je eigen afdeling sterk in op een vlotte doorstroom van informatie. Dit doe je o.a. door het voorzien van de nodige communicatiemomenten.
 • Je hebt oog voor het welzijn van je medewerkers. Je streefdoel is het garanderen van een optimale werkomgeving. Problemen tracht je dan ook (gezamenlijk) op te lossen.
 • Je zorgt voor de tijdige oplevering van de wettelijke rapporten in het kader van de begrotingscyclus.
 • (Interne) klantentevredenheid draag jij hoog in het vaandel. Om deze te maximaliseren sta je in voor het uitwerken en opvolgen van een aankoopproces en aankoopprocedures en deze aan te passen aan de eigenheid van Lokale Politie Antwerpen.
 • Ook het uitwerken, implementeren, opvolgen en bijwerken van het facturatieproces valt onder jou verantwoordelijkheid.
 • Je boekhouding voldoet aan de opgelegde normen. Daartoe volg je de boekhoudkundige processen op en stuur je deze bij waar nodig.
 • Je staat in voor de voorbereiding, implementatie, opvolging en bijsturing van de begroting en de meerjarenplanning.
 • Tot slot zorg je voor het bijwerken en onderhouden van je vakkennis en je vaardigheden binnen het vakgebied.

 

1 vacante betrekking.
Werkplaats: Oudaan 5 - 2000 Antwerpen
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma (bij voorkeur in een economische richting zoals accountancy of overheidsmanagement)
 • Je kan minimum 6 jaar ervaring in een leidinggevende functie voorleggen
 • Bovenstaande ervaring deed je op in financieel management
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau A.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Wie ben jij?

 • Je bent sterk in mondelinge en schriftelijke communicatie
 • Je voelt heel goed aan waar de gevoeligheden liggen bij anderen en binnen de organisatie en je kan hierop inspelen  
 • Je beschikt over de nodige coaching skills
 • Je kan richting geven en coördineren
 • Je kan strategisch denken
 • Door je goede leesvaardigheid destilleer je alle nuttige informatie
 • Je bent een onuitputtelijke bron van kennis en advies
 • Je bent vlot in de sociale omgang
 • Je werkt accuraat, zelfstandig en resultaatsgericht
 • Je bent analytisch en oplossingsgericht ingesteld
 • Je kan anderen vlot overtuigen
 • Je neemt gemakkelijk beslissingen
 • Je beschikt over sterke organisatorische vaardigheden (plannen en organiseren)
 • Je beschikt over een goed ontwikkeld empatisch vermogen
 • Je bent creatief in je redeneren en werken
 • Je bent stressbestendig
 • Je kan vlot werken met de courante MS-office pakketten (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • Je beschikt over algemene kennis van boekhoudpakketten
 • Je bent bereid en capabel om grote brokken specifieke kennis te verwerven (o.a. de wet op de politieboekhouding, de wet op de overheidsopdrachten, werking van stadsadministratie)

Wat mag je van ons verwachten?

Geïndexeerd loon:

We bieden je een statutaire betrekking aan.

Je start in salarisschaal A31. Het bruto maandsalaris ligt tussen €4.515,39 en €6.255,73. 

Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring (en anciënniteit bij andere overheden) je in eerdere functies hebt opgebouwd. Overheidservaring nemen we integraal mee in de berekening van je brutosalaris. Ook bijzonder nuttige werkervaring in de privésector nemen we mee op in de berekening.

Bekijk de loonsimulator op www.jobpol.be om een gedetailleerde inschatting te maken van je salaris.

Welke stappen zal je doorlopen in de selectieprocedure?

Psychotechnische proef (bij Federale Politie te Brussel): Deze proef bestaat uit enkele testen waarmee we jouw logisch redeneervermogen kunnen evalueren. Dit o.a. via cijfer- en figuurreeksen of woordassociaties. Hiernaast onderwerpen we je aan een taalproef. Als je slaagt zijn de resultaten onbeperkt geldig.

CV-screening: Bij meer dan 10 geldige kandidaten screenen we de binnengekomen dossiers (CV en motivatiebrief) op volgende criterium: beschikken over relevante professionele ervaring in lijn met de taakomschrijving. We laten maximum 10 kandidaten toe tot het volgende selectieonderdeel.

Assessment: Je zal uitgenodigd worden voor het uitvoeren van een assessment.

Mondeling gedeelte: Dit gedeelte zal plaatsvinden in politietoren Oudaan (Oudaan 5 te 2000 Antwerpen). Je ontvangt hiervoor een uitnodiging per mail. We geven de geselecteerde kandidaten, enige tijd op voorhand, een opdracht toegespitst op de vereiste competenties en eventueel vergezeld van een infopakket. Hiervoor krijgen ze logischerwijze de nodige voorbereidingstijd. Na de toelichting van deze (thuis)opdracht aan de selectiejury volgt een competentiegericht interview met betrekking tot het gezochte profiel, de taakomschrijving, de verworven vaardigheden evenals de motivatie en de affiniteit met het werkveld.

Eindselectie en moraliteitsonderzoek: Na een grondige beoordeling van de kandidaten stelt de selectiejury een gemotiveerde eindrangschikking op. Na het informeren en feliciteren van de laureaat gaan we na of diens gedrag wel in overeenstemming is (geweest) met onze deontologische code. Na een positief afgerond onderzoek stellen we alles in het werk om een snelle start te garanderen.

Hoe stel je je kandidaat?

Solliciteren doe je via de site van de federale politie: www.jobpol.be. Dit kan tot en met 1 december 2017.

Je kandidatuur is geldig als je onderstaande documenten mailt naar calogn@jobpol.be of per post opstuurt naar de dienst rekrutering en selectie van de Federale Politie (Kroonstraat 145 A, 1050 Brussel):

 • Het ingevulde inschrijvingsformulier
 • Een uittreksel uit het strafregister van maximum 3 maand oud (opvraagbaar bij je gemeente)
 • Een kopie van je hoogst behaalde diploma
 • Je CV en je motivatiebrief
 • Indien van toepassing: een kopie van het attest van slagen voor de cognitieve vaardigheidsproef en/of van deelneming aan de persoonlijkheidsproef

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure, de verloning en de extralegale voordelen kan je terecht bij de selectiedienst (tel. 0800/62.333 of jobs@politie.antwerpen.be).

Voor meer inlichtingen over de functie zelf kan je terecht bij Koen Van Steenwinckel, Directeur Financiën en Logistiek bij Lokale Politie Antwerpen (tel. 03/338.84.11 of koen.vansteenwinckel@stad.antwerpen.be).

 

Uiterste inschrijvingsdatum: 1 december 2017
 WIJ BIEDEN
-Een statutaire benoeming
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal A31 (54.184,69€ minimum tot 75.068,72€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

      Hoe solliciteren? Klik hier