Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
West-Vlaanderen
HOKT
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE HET HOUTSCHE
(Ecode5447)

De politiezone Het Houtsche is één van de 19 korpsen van lokale politie in de provincie West-Vlaanderen.  De zone bedient de gemeenten Beernem, Oostkamp en Zedelgem en telt momenteel 94 politiemensen en 23 personeelsleden in het administratief en logistiek kader.  De zone telt 3 afdelingen, Beernem, Zedelgem en het veiligheidsgebouw te Oostkamp. De politiezone Het Houtsche is op zoek naar een gemotiveerde technisch consulent (M/V).

Wervingsreserve 24 maanden.

Voltijds contract van bepaalde duur (1 jaar met het oog op een vaste benoeming).

 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Lien Vermeersch 
Tel : 050/252628
Email :lien.vermeersch@hethoutsche.be
Mail een vriend(in) print  
TECHNISCH CONSULENT (M/V) 
Contractuele betrekkingNiveau B Ref n: G 5019 N 17 15
 
FUNCTIEBESCHRIJVING
 • Dagelijkse vattingen/signaleringen en bijwerkingen uitvoeren in de Algemene Nationale Gegevens politiedatabank (ANG);
 • ­Controleren van de volledigheid en juistheid van de opgestelde (signalerings)gegevens;
 • ­Centrale validatie en transfer uitvoeren van gegevens naar politionele databanken;
 • ­Toezicht op het correcte gebruik van de politionele software toepassingen;
 • ­Opmaken van allerhande documenten;
 • ­Opvolging en beheer van politionele programma’s (fototheek, ANPR, Orbit…)
 • ­Ondersteunen en adviseren van de gebruikers – je bent het aanspreekpunt voor diverse problemen betreffende de toepassingen die gesteld worden en je geeft ook de nodige opleidingen (via train the trainer) aan de gebruikers;
 • ­Allerhande opzoekingen doen en query’s trekken in politionele databanken;
 • ­Beheren en voeden van het intranet (opmaak artikels, forum, bijwerken dagelijkse of wekelijkse gegevens) en het archiefsysteem;
 • ­Beheren van de functionele mailbox in de communicatie met externe diensten;
 • ­Beheer operationele mailbox;
 • ­Aanspreekpunt voor externe partners;
 • ­Opmaken van statistieken;
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Siemenslaan 6 - 8020 Oostkamp.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

 • Belg of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie zijn
GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau B.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Algemene vaardigheden voor consulent-coördinator

inzake de persoonlijkheidskenmerken :

 • Eerlijkheid - Integriteit
 • Discretie
 • Objectiviteit - onpartijdigheid - oordeel - open geest
 • Meningsvorming en -uiting - Assertiviteit - Karaktervastheid
 • Bekwaamheid tot het bevorderen van een positieve werksfeer
 • Klantgerichtheid (extern en intern)
 • Zin voor maat - doordacht en gematigd gebruik van het toevertrouwde gezag
 • Zelfbeheersing - koelbloedigheid - stressbeheer
 • Orde - methode - stiptheid - respect voor de termijnen
 • Loyauteit - Correcte uitvoering van de richtlijnen
 • Opvoeding - beleefdheid - handigheid om met mensen om te gaan - tact
 • Voorkomen

inzake de professionele bekwaamheden :

 • Professionele kennis

 

inzake de prestaties :

 • Verantwoordelijkheden
 • Beschikbaarheid voor de dienst
 • Hoeveelheid nuttig gepresteerd werk - Energie- en activiteitsniveau
 • Kwaliteit van de geleverde dienst - Professioneel bewustzijn
 • Autonomie


inzake het potentieel :

 • Wil tot verbeteren - Volharding
 • Bereidheid tot veranderen - Aanpassingsvermogen

kennis en vaardigheden:

 • ­Je bent in het bezit van een rijbewijs B;
 • ­Je hebt een grondige kennis van MS-Windows (Word, Excel, Access,…) en Office omgevingen;
 • ­Je bent bereid om de nodige opleidingen (zeker met betrekking tot softwarepakketten) te volgen;
 • ­Je hebt kennis van het functioneel beheer ISLP of bereid zijn deze te verwerven binnen het jaar (functie dient uitgevoerd te worden volgens MFO3 ende nationale richtlijnen voor het functioneel beheer);
 • ­Je hebt kennis en inzicht , of bent bereid deze te verwerven, in de politionele informatiehuishouding zowel op gerechtelijk als op bestuurlijk vlak;
 • ­Je bezit goede rapporteringsvaardigheden.
 • ­Je beschikt over een analytisch denkvermogen
 • ­Je bent bereid tot bijscholing


vaardigheden:

 • ­Je kan kwaliteitsvol, punctueel, autonoom en snel werken;
 • ­Je beschikt over zeer goede communicatieve vaardigheden;
 • ­Je bent assertief, open van geest en loyaal in de samenwerking met de manager, de coach, het beleid en bevoegde overheden;
 • ­Je bent tactvol en betrouwbaar;
 • ­Je hebt beroepsernst en discretie;
 • ­Je hebt zin voor het nemen van initiatief;
 • ­Je kan organiseren, plannen en systematisch de toegewezen taken aanpakken;
 • ­Je kan werken onder tijdsdruk.
 • ­Je slaagt er in om jouw werk – in samenspraak met jouw dienstverantwoordelijke – op een professionele manier te plannen en de opgedragen taken nauwgezet uit te voeren


attitudes:

 • ­Je bent flexibel en stressbestendig;
 • ­Je kan rekenschap afleggen;
 • ­Je bent integer;
 • ­Je kan zelfstandig en in team werken;
 • ­Je geeft blijk van grote gemotiveerdheid;
 • ­Je werkt binnen de visie, missie waarden van het korps en de deontologische code.

Procedure

Fase 1:
Cognitieve vaardigheden, na uitnodiging Brussel
Fase 2:
Beroepsproef + gesprek voor de selectiecommissie


Indienen van de kandidaturen met vermelding vacaturenummer G 5029 N 17 05

Een volledig inschrijvingsdossier omvat:

 • Een motivatiebrief
 • Een Curriculum Vitae
 • Een kopie van het hoogst behaalde diploma
 • Een bewijs van goed gedrag en zeden

 

Uiterste inschrijvingsdatum: 15 december 2017
 WIJ BIEDEN
-Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 1 jaar
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal B1B (28.906,31€ minimum tot 42.986,29€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Waardevolle medewerkers worden ook binnen de politie geapprecieerd; in die context hoeft een contract van bepaalde duur niet noodzakelijk als precair te worden beoordeeld, maar opent het misschien deuren naar andere opportuniteiten binnen de politie!

      Hoe solliciteren? Klik hier