Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Antwerpen
Secundair onderwijs
voertuig_abstract.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE MINOS
(Ecode5351)
 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Anthony Joos 
HINP
Tel : 03/451.98.81
Email :personeelsdienst@politieminos.be
Mail een vriend(in) print  
ASSISTENT (M/V) - MEDEWERKER DIENST VERKEER EN MOBILITEIT
Contractuele betrekkingNiveau C Ref n: G 6046 N 17 06
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Het betreft een voltijdse functie met volgende taken:

De medewerker verkeer en mobiliteit oefent zijn/haar taak uit onder leiding en rechtstreeks gezag van de teamchefs verkeer

 • Waarnemen van algemene secretariaatstaken, inherent aan de dienst verkeer en mobiliteit en dit zowel voor de operationele cel, als de cel advies en vorming;
 • Bijstaan in de logistieke noden: aanvullen van materiaal, up-to-date houden van de verschillende documenten, bestellen van materiaal,…;
 • Verwerken van de vaststellingen voortkomend uit de bemande en onbemande snelheidscontroles;
 • Deelnemen aan verschillende verkeerseducatieve initiatieven : opleiding gemachtigd opzichter, fietscontroles, verkeersklassen,…;
 • Na een specifieke vorming kan de medewerker dienst verkeer en mobiliteit eveneens mee ingezet worden bij bemande snelheidscontroles en het beheer van de onbemande (verkeers)camera’s op het grondgebied van de zone;
 • Administratieve verwerking van de documenten verkeer;
 • Verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de opgelegde taken;
 • De korpschef en de teamchefs verkeer kunnen bijkomende taken opleggen inherent aan de graad van assistent.
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Politiepost Wommelgem
          Herentalsebaan 587
          2160 Wommelgem

Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau C.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Specifieke vereisten voor de betrekking:

 • Over een grote integriteit beschikken: respect voor anderen, noch favoritisme, noch discriminatie
 • Hoge frustratietolerantie en incasseringsvermogen
 • Stressbestendig zijn
 • In alle omstandigheden blijk geven van een correcte en loyale ingesteldheid
 • Ordelijk, methodisch, stipt en respect voor termijnen hebben
 • Aanpassingsbereid zijn
 • Klantvriendelijk zijn
 • discretie

Kennis:

 • Basiskennis van de organisatie van de verkeersstromen en modaliteiten met betrekking tot verkeer en beleid
 • Basiskennis van de gemeentelijke organisatie
 • Vlot gebruik van de softwarepakketten ontwikkeld voor de politiediensten
 • De verschillende materiële middelen, eigen aan de dienst, kunnen gebruiken
 • Basiskennis van de politieorganisatie
 • Kennis bezitten van de wetgeving m.b.t. het politiewezen

Vaardigheden:

 • probleemoplossend denken en werken
 • zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken
 • beschikken over mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
 • planmatig, punctueel en kwaliteitsgericht kunnen werken
 • stressbestendig functioneren
 • bijdragen tot een positieve werksfeer
 • leergierig zijn en bereid zich bij te scholen

Bijkomende inlichtingen:

Politiezone MINOS, Liersesteenweg 1  te Mortsel

 • HINP Anthony Joos 03/451.98.81,
 • HINP Marc Vermeren 03/451.98.82
 • de personeelsdienst op het nummer 03/451.98.14 of 15

 

Uiterste inschrijvingsdatum: 29 november 2017
 WIJ BIEDEN
-Een vervangingsovereenkomst
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal CC1 (23.885,6€ minimum tot 37.899,19€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Waardevolle medewerkers worden ook binnen de politie geapprecieerd; in die context hoeft een contract van bepaalde duur niet noodzakelijk als precair te worden beoordeeld, maar opent het misschien deuren naar andere opportuniteiten binnen de politie!

      Hoe solliciteren? Klik hier