Vacature voor:
Burgerpersoneel
Voltijds (38u/week)  
Antwerpen
Secundair onderwijs
vlag.jpg


      
Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert.
 
PRESENTATIE VAN DE DIENST
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE MINOS
(Ecode5351)
 

INLICHTINGEN
Bijkomende inlichtingen
kunnen worden bekomen bij:
Marc Vercammen 
Tel : 03/451.98.05
Email :personeelsdienst@politieminos.be
Mail een vriend(in) print  
ASSISTENT (M/V) - MEDEWERKER IGPZ (informatiegestuurde politiezorg) EN PERSONEELSDIENST
Contractuele betrekkingNiveau C Ref n: G 6047 N 17 06
 
FUNCTIEBESCHRIJVING

Het betreft een voltijdse functie, opgesplitst in een halftijdse betrekking bij de dienst IGPZ en een halftijdse betrekking bij de personeelsdienst, met de volgende taken :

De medewerker IGPZ oefent zijn/haar taak uit onder leiding en rechtstreeks gezag van de teammanager IGPZ. De medewerker personeelsdienst oefent zijn/haar taak uit onder leiding en rechtstreeks gezag van de teammanager FLIP (Financiën, Logistiek, IT en Personeel)

Taken IGPZ

 • Waarnemen van algemene secretariaatstaken, inherent aan de dienst IGPZ, zoals bijwerken van info- en maandverslagen;
 • Mee instaan voor het publiceren van informatie op het intranet;
 • Administratieve verwerking van de documenten IGPZ;
 • Mee instaan voor de analyse van de cijfers;
 • Mee instaan voor het opmaken van de operationele briefing;
 • Verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de opgelegde taken;
 • De korpschef en de teammanager IGPZ kunnen bijkomende taken opleggen inherent aan de graad van assistent.

Taken personeelsdienst

 • Uitvoeren van het HRM beleid dat door de korpsleiding werd opgesteld;
 • Voert taken uit van personeelsbeheer, o.a. beheren van personeelsdossiers waaronder de evaluatiedossiers;
 • Voert taken uit van het opleidingsmanagement, plant en beheert de opleidingen, zowel intern als extern;
 • Coördineert en voert de taken uit van rekrutering, zowel voor de geïntegreerde politie in het algemeen, als voor de PZ MINOS in het bijzonder;
 • Fungeren als back up voor de medewerkers logistiek en/of financiën;
 • Voert divers taken uit relevant voor de dienst;
 • De korpschef en de teammanager FLIP kunnen bijkomende taken opleggen inherent aan de graad van assistent.
1 vacante betrekking.
Werkplaats: Stadsplein 3 - 2640 Mortsel.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat.
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

GEWENST PROFIEL
Algemeen competentiemodel voor niveau C.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Specifieke vereisten voor de betrekking:

 • Over een grote integriteit beschikken: respect voor anderen, noch favoritisme, noch discriminatie
 • Hoge frustratietolerantie en incasseringsvermogen
 • Stressbestendig zijn
 • In alle omstandigheden blijk geven van een correcte en loyale ingesteldheid
 • Ordelijk, methodisch, stipt en respect voor termijnen hebben
 • Aanpassingsbereid zijn
 • Klantvriendelijk zijn
 • Discretie

Kennis:

 • Basiskennis van human resources management
 • Basiskennis van wetgeving rond de regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten
 • Kennis bezitten van de wetgeving m.b.t. het politiewezen
 • Kennis hebben van alle aspecten van excellente politiezorg
 • Vlot gebruik van informaticatoepassingen

Vaardigheden:

 • probleemoplossend denken en werken
 • zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken
 • beschikken over mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
 • planmatig, punctueel en kwaliteitsgericht kunnen werken
 • stressbestendig functioneren
 • bijdragen tot een positieve werksfeer
 • leergierig zijn en bereid zich bij te scholen

Bijkomende inlichtingen:

Politiezone MINOS, Liersesteenweg 1  te Mortsel

 • CP Marc Vercammen (IGPZ) 03/451.98.05
 • de personeelsdienst op het nummer 03/451.98.14 of 15

 

Uiterste inschrijvingsdatum: 29 november 2017
 WIJ BIEDEN
-Een vervangingsovereenkomst
-De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal CC1 (23.885,6€ minimum tot 37.899,19€ maximum aan de huidige indexcoefficiënt)
-Mogelijkheid tot het parkeren van het privévoertuig
-Gratis hospitalisatieverzekering
-Minimum 32 verlofdagen per jaar
-De kans verdere opleidingen te volgen
-Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
-100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer
-Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Waardevolle medewerkers worden ook binnen de politie geapprecieerd; in die context hoeft een contract van bepaalde duur niet noodzakelijk als precair te worden beoordeeld, maar opent het misschien deuren naar andere opportuniteiten binnen de politie!

      Hoe solliciteren? Klik hier